NCBiR: 220 mln zł w drugim konkursie programu strategicznego dla sektora medycznego

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2014 16:09

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED". Centrum przeznaczy 220 mln zł dla polskich naukowców na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym.

STRATEGMED to pierwszy program strategiczny stworzony na podstawie Krajowego Programu Badań, wyznaczający strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. Dlatego w obliczu wyzwania, jakim jest postępujące starzenie się społeczeństwa, szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Program STRATEGMED, na który NCBR przeznaczył łącznie 800 mln zł, stanowi odpowiedź na to wyzwanie.

- Celami programu są: osiągnięcie znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej naszego kraju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem oraz transfer know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do gospodarki - mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Spodziewamy się, że w wyniku programu zostaną wykreowane dynamiczne, młode zespoły badawcze, o międzynarodowym składzie i silnej, udokumentowanej pozycji - dodaje prof. Kątcki.

W programie STRATEGMED finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Budżet drugiego konkursu na ich realizację wynosi 220 mln zł. W stosunku do poprzedniej edycji programu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło kilka istotnych zmian w procedurze konkursowej, która jest obecnie jednoetapowa. W projekcie konieczny jest także udział partnera z przemysłu.

- Udział przedsiębiorcy w projektach badawczo-rozwojowych jest gwarancją, że końcowy produkt znajdzie zastosowanie. Wymagane będzie także uwzględnienie w projekcie fazy przygotowań do wdrożenia - wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Aby jeszcze bardziej zmotywować przemysł do inwestowania w prace B+R dodatkowymi punktami nagrodzimy projekty, w których przedsiębiorca zadeklarował wysoki wkład własny - dodaje Dyrektor Centrum.

Program STRATEGMED będzie realizowany do końca 2017 r. W pierwszym konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł.
W przyszłym roku Centrum planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs na kwotę ok. 270 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum