JJ/Rynek Zdrowia | 18-08-2019 08:22

NCBR finansuje wiele projektów w zakresie innowacyjnych wyrobów medycznych

W działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ważne miejsce zajmują m.in. projekty w zakresie nielekowych technologii medycznych. - Obecnie Centrum finansuje 127 projektów, obejmujących prace badawcze skupione w tym obszarze, których kwota dofinansowania wynosi 743,5 mln zł - Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora działu koordynatorów NCBR.

Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora działu koordynatorów NCBR; FOT. PTWP

- Warto zauważyć, że nielekowe technologie medyczne są finansowane w różnych typach programów realizowanych przez NCBR, zarówno w programie strategicznym STRATEGMED, jaki i w inicjatywach międzynarodowych typu ERA-NET (np. M-ERA.NET lub EuroNanoMed) oraz w horyzontalnych programach takich jak Szybka Ścieżka - podkreśla Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora działu koordynatorów NCBR.

W finansowanych przez NCBR projektach są zarówno te obejmujące diagnostykę (w tym diagnostykę molekularną), jak i inżynierię medyczną czy technologie informatyczne dedykowane zastosowaniom medycznym.

- Przykładem finansowania w obszarze nielekowych technologii medycznych przez Centrum jest nowa generacja protez bionicznych ręki oparta na sterowanej budowie modularnej palców, nadgarstka i stawu łokciowego dla osób z różnymi poziomami amputacji kończyn górnych, prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem prototypu MULTISENSORA - innowacyjnego mikroczujnika do różnicowania bakteryjnej lub wirusowej etiologii infekcji górnych dróg oddechowych, czy telemedyczny system Pregnabit do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu - wymienia dyrektor Mościcka-Studzińska.

Aby uzyskać wsparcie NCBR trzeba, obok wielu innych warunków, spełnić jeden z najważniejszych - wykazać we wniosku potencjał wdrożeniowy projektu. - To warunek konieczny do uzyskania wsparcia np. w konkursie Szybka Ścieżka. Potencjalni wnioskodawcy powinni realistyczne podchodzić do planów badawczych, ale także mieć przemyślany biznesplan dotyczący wdrożenia, w tym analizę jego opłacalności - przyznaje dyrektor Mościcka-Studzińska.

Podkreśla, że nielekowe technologie medyczne wymagają certyfikacji przed wprowadzeniem do obrotu, a w zależności od typu opracowywanego rozwiązania mogą także wymagać przeprowadzenia eksperymentów medycznych z udziałem ludzi. W efekcie wykonawcy projektu muszą z góry przewidzieć, jaki jest niezbędny czas na przeprowadzenie nie tylko prac badawczych, ale także działań formalnych i administracyjnych oraz jakie ryzyka się z tym wiążą.

- Wnioskujący o wsparcie NCBR muszą również z wyprzedzeniem przeanalizować wszystkie koszty wdrożenia produktu i dokładnie zweryfikować swoje możliwość ich poniesienia. Centrum udziela wsparcia finansowego wnioskodawcom zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, co oznacza, że firmy muszą posiadać środki na wkład własny, a po fazie prac przedwdrożeniowych samodzielnie lub z innych źródeł niż wsparcie uzyskane z NCBR, finansować wdrożenie - tłumaczy dyrektor działu koordynatorów NCBR.

Więcej o systemie finansowania i wdrażania w Polsce innowacyjnych wyrobów medycznych - już w najbliższym, wrześniowo-październikowym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia (nr 5/2019).