MAK, RCL/Rynek Zdrowia | 17-09-2018 08:13

MZ publikuje projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w piątek (14 września) projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Utworzenie ABM resort zdrowia uzasadnia m.in. koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz oraz badań naukowych w ochronie zdrowia.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

- Powstanie Agencji Agencji Badań Medycznych zapewni rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu oraz przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji będzie zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe - informuje Ministerstwo Zdrowia w ocenie skutków regulacji. w

Agencja będzie wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny wpływu podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

W opinii Ministerstwa Zdrowia „w istniejącym systemie instytucjonalnym ochrony zdrowia nie istnieje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, co przekłada się na liczbę prowadzonych badań w Polsce”.

Problem ten widoczny jest w szczególności w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych (NKBK). W Polsce badania te stanowią zaledwie ok. 2% wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych. W krajach Europy Zachodniej około 40% wszystkich badań klinicznych jest realizowanych w formie NKBK, które obejmują akademickie projekty naukowo-badawcze w medycynie lub badania inicjowane przez badaczy realizowane przez uniwersytety, towarzystwa naukowe, naukowe grupy badawcze lub instytuty naukowo-badawcze.

- Bariera w finansowaniu nadań medycznych, w tym badań klinicznych przyczynia się do powstania istotnych strat dla budżetu. Szacuje się (zgodnie z raportem PWC 2015), że tylko w 2014 r. ok. 70 badań nie doszło do skutku. W rezultacie polski rynek mógł stracić nawet ok. 170 mln zł, a budżet państwa ok. 54 mln zł - podaje resort zdrowia.

Ministerstwo przypomina, że obecnie istnieją dwa zasadnicze źródła finansowania badań medycznych w Polsce: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które „w ograniczonym zakresie zapewniają finansowanie medycznych badań podstawowych i aplikacyjnych. Brak odpowiedniej reprezentacji ekspertów z zakresu nauk medycznych w gremiach obu agencji rządowych powoduje, że wpływ na kształtowanie strategicznych działań kierunkowych związanych z finansowaniem nauki jest znikomy” - podaje resort zdrowia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl