PAP/Rynek Zdrowia | 09-10-2019 20:29

Kraków: Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla biochemika

Dr Roman Szczęsny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, jest jednym z trzech badaczy, którzy otrzymali Nagrody Narodowego Centrum Nauki (NCN). - Nagroda NCN łączy świat nauki i biznesu - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

W obszarze nauk o życiu nagrodę otrzymał dr Roman Szczęsny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Fot. Fotolia

Laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki, docenieni za osiągnięcia naukowe, otrzymują po 50 tys. zł. W środę nagroda została wręczona po raz siódmy. Ideą Nagrody NCN jest wspieranie najwybitniejszych uczonych prowadzących badania na polu badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych.

Ustanowione w 2013 r. wyróżnienie przyznawane jest badaczom do 40. roku życia i jest wręczane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

- Nagroda NCN łączy świat nauki i biznesu. Narodowe Centrum Nauki co roku zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które decydują się przyjąć rolę fundatorów nagród - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin obecny na gali Nagród Narodowego Centrum Nauki.

Wicepremier ocenił, że naukowcy bezinteresownie, na wysokim poziomie, dociekają prawdy, a ta droga ku prawdzie wiąże się z wielkimi wyrzeczeniami uczonych.

W obszarze nauk o życiu nagrodę otrzymał dr Roman Szczęsny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Dr Roman Szczęsny został doceniony za odkrycie mechanizmu degradacji mitochondrialnego RNA w komórkach ludzkich, wskazującego na rolę mitochondriów w regulacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.

- Sądzę, że dalsze badania nad metabolizmem RNA w mitochondriach człowieka mogą doprowadzić do wielu kolejnych ciekawych odkryć - powiedział Szczęsny podczas gali w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

W naukach ścisłych i technicznych nagrodę otrzymał dr hab. Dawid Pinkowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który został wyróżniony za zaprojektowanie nowatorskich magnesów molekularnych oraz nanomagnesów kwantowych. Laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest dr hab. Michał Wierzchoń z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został wyróżniony przez kapitułę Nagrody NCN za prowadzone od lat interdyscyplinarne badania nad świadomością, łączące w kreatywny sposób podejścia badawcze z zakresu filozofii, psychologii poznawczej, kognitywistyki oraz neuronauki.

 Kandydatów do Nagrody NCN wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, laureaci Nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez radę i dyrektora NCN.

W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 530 osób. Nominowano 51 naukowców, spośród których w drugim etapie wyłonionych zostało sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do kapituły nagrody złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów Nagrody. 

PAP - Beata Kołodziej