PAP/Rynek Zdrowia | 18-09-2012 19:36

Katowice: pilotażowy projekt - rozpoczęły się badania słuchu u dzieci

W szkołach podstawowych w Katowicach jest za głośno - wynika z badań śląskiego Sanepidu. We wtorek (18 września) rozpoczęto pilotażowy projekt badania słuchu u dzieci w klasach od 1 do 3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przeprowadziła wcześniej, od lutego do kwietnia tego roku, badania poziomu hałasu w siedmiu katowickich podstawówkach. Pomiary prowadzono w salach w czasie lekcji, w salach gimnastycznych podczas zajęć wuefu i na korytarzach podczas przerw.

Za bezpieczny uważa się poziom dźwięku nie przekraczający 75 decybeli. Przy poziomie powyżej 80 decybeli nie można wykluczyć ryzyka powstawania uszkodzeń słuchu u uczniów, zwłaszcza nadwrażliwych na dźwięki. W większości badanych szkół poziom ten został przekroczony.

Dlatego we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i firmą Audio Service Siemens 150 uczniów w tych szkołach przejdzie we wtorek (18 września) i środę (19 września) bezpłatne badania słuchu.

Życie w hałasie grozi uszkodzeniem słuchu. Gdy jest głośno, trudniej się uczyć, bo spada efektywność przyswajania informacji. Uszkodzenie słuchu jest jedną z najczęstszych przyczyn opóźnionego rozwoju mowy, co może utrudniać naukę czytania i pisania oraz wpłynąć na pojawienie się jąkania.

Eksperci ze śląskiego Sanepidu chcą po opracowaniu wyników pilotażu stworzyć też zbiór zasad, których przestrzeganie przez szkoły i rodziców zapewni dzieciom większy akustyczny komfort. Dzwonek szkolny można trochę wyciszyć, by nie świdrował w uszach, a krzesła na kamiennej posadzce stołówki - podkleić filcem. Dzieci powinny jak najwięcej przebywać na dworze, bo tam jest ciszej niż w zamkniętym pomieszczeniu.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 95 proc. zrozumiałości mowy osiąga się przy poziomie dźwięku tła ok. 65 decybeli, natomiast dla stuprocentowej zrozumiałości mowy, którą uważa się za wskazaną w pomieszczeniach zamkniętych, wymagany jest poziom dźwięku mniejszy niż 45 decybeli. Występujący w szkolnych salach hałas może być jeszcze wzmocniony przez pogłos, który dodatkowo powoduje spadek efektywności przyswajania informacji. Zwłaszcza małe dzieci mają problem ze zrozumieniem słów wypowiadanych w takich warunkach.

Z kolei narażenie na nadmierny hałas podczas przerwy może u uczniów powodować czasowe przesunięcie progu słyszenia, czyli chwilowy niedosłuch, który ustępuje dopiero po pewnym czasie. To może powodować niezrozumienie materiału przekazywanego na początku lekcji, a w konsekwencji - braki z danego przedmiotu.