KE: programy badawcze ze Szwajcarią zagrożone?

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2014 15:49

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska wstrzy­mu­je ne­go­cja­cje ze Szwaj­ca­rią ws. jej udzia­łu w pro­gra­mie ba­daw­czym UE Ho­ry­zont 2020 oraz w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym Era­smus+ do czasu pod­pi­sa­nia przez Berno pro­to­ko­łu roz­sze­rza­ją­ce­go swo­bo­dę prze­pły­wu osób o Chor­wa­cję - po­twier­dzi­ła KE.

Ma to związek z referendum z 9 lutego, w którym przyjęto poprawkę do szwajcarskiej konstytucji przywracającą limity wydawanych zezwoleń na pobyt stały dla cudzoziemców. Mają być one ustalane corocznie, zgodnie z potrzebami gospodarczymi Szwajcarii.

Szwajcaria poinformowała chorwacką minister spraw zagranicznych Vesnę Pusić, że - ze względu na referendum - nie może podpisać porozumienia o swobodzie przepływu osób z jej krajem, najnowszym państwem członkowskim UE, w uzgodnionej poprzednio formie.

Jak wyjaśniła rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde Hansen, występuje "ścisłe powiązanie" między włączeniem Szwajcarii w unijne programy Horyzont 2020 i Erasmus+ a protokołem, który przewiduje rozszerzenie swobody przepływu osób między UE i Szwajcarią na Chorwację, która jest członkiem Unii od 1 lipca ub.r. Jak dodała Hansen, zarówno unijne programy, jak i protokół związane są ze swobodą przepływu osób.

Budżet programu badawczego na lata 2014-2020 Horyzont 2020 wynosi 80 mld euro, a programu Erasmus+ - 14,7 mld euro. W ramach poprzedniego programu badawczego szwajcarskim naukowcom przyznano 1,8 mld euro unijnych grantów na badania w takich obszarach, jak informatyka i zdrowie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum