Jednostki badawcze mogą zabiegać o "Granty na granty"

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 marca 2018 09:18

Jednostki badawcze, których projekty wysoko oceniono w programach badawczych UE, mogą wystąpić o refundację kosztów przygotowania takiego zgłoszenia. Umożliwia to druga edycja programu „Granty na granty: promocja jakości”.

Program wspierać ma polskie jednostki naukowe, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Fot. Fotolia

Program ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Granty na granty: promocja jakości II” wspierać ma polskie jednostki naukowe, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. To szansa m.in. dla jednostek, które na potrzeby unijnego konkursu zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum lub postanowiły przyjąć naukowca z grantem ERC. Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 października 2018 r.

O pieniądze z resortu nauki mogą się ubiegać jednostki, które zabiegały o środki na badania przede wszystkim z programów Komisji Europejskiej (KE) albo z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC). Chodzi m.in. o programy w ramach Horyzontu 2020.

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, o ile wniosek ten uzyskał w ostatecznej punktacji co najmniej 80 proc. progu (Threshold) wyznaczonego np. przez KE.

I tak np. koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum może otrzymać 30 tys. zł, a jednostka, która ubiegała się o status instytucji goszczącej naukowca z grantem ERC może otrzymać 20 tys. zł.

Resort nauki najlepszym jednostkom zwraca koszty związane m.in. z rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego, przygotowaniem wniosku projektowego, uczestnictwem w konferencjach i spotkaniach konsorcjum. Wnioskodawca może też wystąpić o premię uznaniową dla swoich pracowników, którzy byli zaangażowani w prace nad unijnym wnioskiem.

Zgłaszać mogą się jednostki, które ocenę KE wniosku projektowego albo informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC otrzymały w 2018 r. Czas na przesłanie zgłoszenia to 60 dni od otrzymania unijnej decyzji ws. grantu.

Więcej: PAP- Nauka w Polsce

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum