Iwermektyna jako lek na Covid-19? AOTMiT: nie ma dowodów na jej skuteczność

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia10 sierpnia 2021 08:37

Czy Iwermektyna to skuteczny lek na Covid-19? W związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych stosowanych w COVID-19, AOTMiT przeprowadziła proces aktualizacji zaleceń w COVID-19 w obszarze farmakoterapii.

  • „Przegląd” AOTMiT obejmuje 28 kontrolowanych prób klinicznych z randomizacją, z czego 25 dotyczyło stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19, a 3 dotyczyły stosowania iwermektyny w ramach profilaktyki COVID-19.
  • Do większości badań kwalifikowano pacjentów z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem choroby. Iwermektyna stosowana była w monoterapii lub w skojarzeniu z opieką standardową.
  • Na chwilę obecną brak jest wiarygodnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność IVM w postaci doustnej w COVID-19

AOTMiT: Nie potwierdzono skuteczności iwermektyny

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała aktualizację (wersja 1.2) opracowania analitycznego na rzecz oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa stosowania iwermektyny w leczeniu i profilaktyce COVID-19. Uwzględnione w aktualizacji przeglądu dowody naukowe nie potwierdzają skuteczności klinicznej iwermektyny w COVID-19.

Iwermektyna (IVM) jest lekiem przeciwpasożytniczym. Stosowanie u ludzi ogranicza się w Polsce do chorób dermatologicznych, tj. trądzik różowaty – lek w postaci kremu (rejestracja URPL). IVM stosowana w formie doustnej nie posiada rejestracji centralnej EMA, ani krajowej URPLWMiPB. Lek jest dopuszczony do stosowania w niektórych państwach, m.in. Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji, Austrii i Czechach.

Czytaj również: Amantadyna bez limitów. Zniesiono ograniczenia w wydawaniu leku Viregyt-K

Przeanalizowano 28 kontrolowanych prób klinicznych, z czego 25 dotyczyło stosowania iwermektyny

Kryteria włączenia do przeglądu spełniło łącznie 28 kontrolowanych prób klinicznych z randomizacją, z czego 25 dotyczyło stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19, a 3 dotyczyły stosowania iwermektyny w ramach profilaktyki COVID-19.

Do większości badań kwalifikowano pacjentów z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem choroby. Iwermektyna stosowana była w monoterapii lub w skojarzeniu z opieką standardową. W 4 badaniach interwencję stanowiła iwermektyna w skojarzeniu z doksycyliną +/- opieka standardowa. W 4 RCTs jako ramię kontrolne stosowano hydroksychlorochinę, w 1 chlorochinę, w 1 lopinawir w skojarzeniu z rytonawirem, a w 1 hydroksychlorochinę ± lopinawir/rytonawir.

W porównaniu z placebo nie odnotowano różnic

W żadnym z badań, w których porównywano skuteczność iwermektyny (± doksycyklina) z placebo / opieką standardową nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie śmiertelności; wyniki prób klinicznych Vallejos 2021 oraz Lopez-Medina 2021 (największe liczebności grup (odpowiednio 250 vs 251 osób oraz 238 vs 238) również nie potwierdzają skuteczności iwermektyny w COVID-19 (pacjenci niewymagający hospitalizacji).

„Na chwilę obecną brak jest wiarygodnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność IVM w postaci doustnej w COVID-19” – czytamy w „Przeglądzie” AOTMiT.

„Aktualnie dla iwermektyny w leczeniu COVID-19 toczą się duże badania kliniczne z randomizacją (w Europie i Ameryce Północnej tj. COVIDOUT, IVER-303, PRINCIPLE, AKTIV-6), których wyniki mogą dostarczyć wiarygodnych danych umożliwiających ponowną analizę jej efektywności w COVID-19” – dodano w dokumencie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum