×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Innowacje w leczeniu niewydolności serca i szpiczaka mnogiego. Trwa IV Konkurs Start-Up-Med

Autor: WOK • Źródło: Rynek ZdrowiaOpublikowano: 13 lutego 2022 11:22

Nowy model teleopieki nad chorymi z niewydolnością serca, rozwój terapii CAR-T w szpiczaku mnogim, skaner umożliwiający automatyczne obrazowanie zębów, nowatorski system pracy SOR-u. Prezentujemy kolejne rozwiązania zgłoszone w IV Konkursie Start-Up-Med.

Innowacje w leczeniu niewydolności serca i szpiczaka mnogiego. Trwa IV Konkurs Start-Up-Med
Nowe metody leczenia szpiczaka mnogiego i niewydolności serca to kolejne innowacje zgłoszone do konkursu Fot. PAP
  • Do 16 lutego (do godz. 23:59) trwa internetowe głosowanie czytelników portalu Rynek Zdrowia , wybierających najciekawsze innowacje w medycynie w ramach IV Konkursu Start-Up-Med
  • Do organizatora Konkursu - Grupy PTWP, wydawcy portalu rynekzdrowia.pl i magazynu Rynek Zdrowia - wpłynęło około 50 projektów
  • Laureatów Konkursu poznamy 3 marca br. podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Zagłosuj na najciekawsze innowacje w medycynie

Głównym celem Konkursu Start-Up-Med jest wspieranie medycznych start-upów poprzez wybór i wyróżnienie rozwiązań stanowiących najciekawsze innowacje o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Do organizatorów Konkursu wpłynęło około 50 projektów. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 27 stycznia 2022 r. Zgłoszone przedsięwzięcia ocenią eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med, którzy na podstawie przyznanej liczby punktów wyłonią 10 finalistów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 3-4 marca 2022 r.). Zwycięzcy będą wybrani w głosowaniu Jury po prezentacji, a także w drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Lista wszystkich zgłoszonych innowacji, na które można głosować do 16 lutego (do godz. 23:59) dostępna jest TUTAJ.

Prezentujemy kolejne rozwiązania zgłoszone w V Konkursie Start-Up-Med: nowy model teleopieki nad chorymi z niewydolnością serca, rozwój terapii w CAR-T w szpiczaku mnogim, skaner umożliwiający automatyczne obrazowanie zębów, a także nowatorski system logistyki pacjentów SOR.

Niewydolność serca. Nowy model teleopieki ambulatoryjnej

AMULET to nowatorski "model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego". Został opracowany w ramach realizacji projektu (dofinansowanego przez NCBiR), przez konsorcjum, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny. W projekcie zrealizowano dwie główne ścieżki badawcze:

  1. Model opieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej (z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych), a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie
  2. Model opieki domowej z monitorowaniem jednokanałowego elektrokardiogramu i parametrów hemodynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodnienia (prototyp urządzenia) oraz objawów klinicznych (aplikacja mobilna).

- Powyższe elementy (...) uzupełniają się, wykorzystują platformę internetową, która umożliwi zindywidualizowane monitorowanie pacjenta, koordynację procesu leczenia, telekonsultacje. Powstał kompleksowy model teleopieki, unikalny na skalę światową, który dla wybranych pacjentów może być dopełniony o telerehabilitację i telemonitoring urządzeń wszczepialnych - informują autorzy rozwiązania.

Zaznaczają, że jest ono nowatorskie pod względem: organizacyjnym (nowy model teleopieki mający zastosowanie w stacjonarnej opiece ambulatoryjnej i zdalnej opiece domowej); diagnostycznym (zastosowanie szczegółowej oceny pacjentów z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych); technologicznym (wielofunkcyjna platforma telemedyczna, urządzenie domowe do oceny uwodnienia klatki piersiowej i innych parametrów hemodynamicznych).

Szpiczak mnogi. Rozwój terapii CAR-T

Z kolei głównym zagadnieniem badawczym/technologicznym projektu, realizowanego przez naukowców Gyncentrum, jest „opracowanie nowej sekwencji nukleotydowej kodującej podwójny chimeryczny receptor antygenowy dual CAR (ang. chimeric antigen receptor), do produkcji modyfikowanych limfocytów T (CAR-T) w systemach lentiwirusowych, na potrzeby innowacyjnej terapii adoptywnej szpiczaka mnogiego (MM)”.

Szpiczaka mnogi (plazmocytowy) jest jednostką chorobową, która obecnie pozostaje nieuleczalna. W procesie leczenia stosuje się, m.in.: chemioterapię, leki sterydowe, przeciwciała monoklonalne, a także przeszczepy komórek krwiotwórczych.

Najnowszym osiągnięciem terapeutycznym w leczeniu chorób nowotworowych, zwłaszcza wywodzących się z komórek krwiotwórczych jest immunoterapia adoptywna. Podanie pacjentowi jego własnych zmodyfikowanych tzw. komórek CAR-T pozwala w sposób precyzyjny i bardziej wydajny wyeliminować komórki nowotworowe. Tego typu terapia stosowana jest u pacjentów, u których standardowe schematy terapeutyczne zawodzą.

- Zaproponowana przez naukowców Gyncentrum nowa sekwencja nukleotydowa dual CAR-T ma na celu zwiększenie zdolności limfocytów T do rozpoznawania komórek MM, poprzez wbudowanie do ich genomu dwóch niezależnych konstruktów nukleotydowych. (...) Dostępne badania wskazują na znacznie wyższą skuteczność terapii dual CAR-T stosowanej u pacjentów z chłoniakami i białaczkami, w porównaniu do standardowej, opartej na jednym konstrukcie CAR-T - podają badacze.

Stomatologia. Automatyczny skaner obrazowanie zębów i dziąseł

- Przedmiotem projektu jest opracowanie na potrzeby rynku stomatologicznego nowego automatycznego skanera wewnątrzustnego umożliwiającego automatyczne obrazowanie zębów i dziąseł z wysoką dokładnością - podaje Deventiv Sp. z o.o.

Skaner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora, tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego, w tym, m.in. leczenia protetycznego, implantologicznego i ortodontycznego oraz projektowania geometrii protez, szablonów implantologicznych i aparatów ortodontycznych.

- Skaner zastąpi powszechnie stosowane, niewygodne wyciski stomatologiczne, bazujące na masie alginatowej bądź silikonowej, a także manualne skanery stomatologiczne wymagające aktywnego zaangażowania operatora w trakcie procesu skanowania i zapewniające mało powtarzalne wyniki - podają twórcy rozwiązania.

Dodają: - Nowość polega na całkowitym wyeliminowaniu czynnika ludzkiego z procesu akwizycji obrazu jamy ustnej. A zatem skaner może być stosowany także poza gabinetem. Ponadto skraca czas otwarcia jamy ustnej do 2-3 minut, jest komfortowy w stosowaniu, ponieważ nie wymaga kontaktu tkanek z masa wyciskową, ani znacznego naciągania skóry policzków znanego z stosowania skanerów manualnych.

Szpitale. Nowatorski system logistyki pacjenta i organizacji pracy  SOR

- System KORBAN powstał w celu udzielenia wsparcia dla lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez zapewnienie mu natychmiastowej i kompleksowej informacji o wszystkich prowadzonych przez niego pacjentach - informują autorzy rozwiązania - konsorcjum: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku / Zespół Oceny i Wdrożeń Technologii Medycznych / eTrust Sp. z o.o.

- System w szczególny sposób wspiera pracę młodych lekarzy dzięki zastosowaniu ścieżek postępowania (SOP) oraz unikalnemu słownikowi podpowiedzi służących komunikacji w sytuacjach trudnych i konfliktogennych. Dzięki monitorowaniu i alertowaniu o zdarzeniach medycznych dotyczących pacjenta, takich jak triaż, wykonane badania i konsultacje, stan pacjenta i decyzje medyczne oraz spersonalizowaną wymianę informacji z personelem pielęgniarskim oraz pomocniczym, KORBAN zapewnia znaczącą poprawę logistyki pacjenta SOR - zaznacza konsorcjum.

Podkreśla, że nowy system przyczynia się do skrócenia czasów obsługi pacjenta, zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu, poprawy efektywności pracy oddziału.

- Zastosowany w wersji testowej system spowodował poprawę „wydajności” SOR o około 15 proc.. System gromadzi i reaguje na zmiany najistotniejszych danych pacjenta, koniecznych dla lekarza, triażysty, pielęgniarki, ratownika, gońca, prezentując dane na czytelnych, dedykowanych pulpitach - czytamy w opinie nowego modelu.

Dane do systemu KORBAN pobierane są w czasie rzeczywistym z systemu szpitalnego, systemu laboratoryjnego, diagnostyki obrazowej, apteki, rejestracji pacjentów. KORBAN współpracuje z system TOPSOR.

 _____

IV Konkurs „Start-Up-Med” jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2022, Katowice, 3-4 marca).

Laureatów Konkursu poznamy 3 marca podczas Gali HCC 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Więcej o Kongresie i rejestracja: hccongress.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum