PAP Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia | 18-01-2017 15:42

IMI2: 348 mln euro dla projektów w konkursie na innowacje medyczne

Do 28 marca br. można składać projekty w ramach 10. edycji konkursu, organizowanego przez Innovative Medicines Initiative, na innowacyjne rozwiązania dotyczące ośmiu problemów medycznych, jak ból ostry i przewlekły, autyzm, hipoglikemia czy rak prostaty.

Zgłaszane projekty w konkursie Innovative Medicines Initiative mają dotyczyć ośmiu obszarów w dziedzinie medycyny. Fot. archiwum

Konkurs, określany w skrócie jako IMI2, jest szansą dla instytucji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw na udział w międzynarodowych projektach z obszaru biomedycyny. Budżet jego najnowszej edycji wynosi 348 mln euro. 

Zgłaszane projekty mają dotyczyć ośmiu obszarów w dziedzinie medycyny:

- poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi z powodu bólu ostrego lub przewlekłego
- wykorzystanie big data (duże, zmienne i różnorodne zbiory danych) w diagnozie i leczeniu raka prostaty
- wykorzystanie medycyny personalizowanej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
- zbadanie mechanizmów i uwarunkowań klinicznych leżących u podstaw hipoglikemii (zbyt niski poziom glukozy we krwi) poprzez łączenie baz danych uzyskanych z badań klinicznych
- stworzenie paneuropejskiej sieci badań klinicznych w pediatrii, które ułatwią opracowanie oraz dostęp do innowacyjnych leków i terapii dla dzieci
- bioprodukcja 2020 - rozwój innowacyjnych narzędzi analitycznych o wysokiej wydajności oraz procesów komercyjnej hodowli komórek
- badania z zakresu genetyki, polegające na odblokowaniu genowej rodziny przenośników substancji rozpuszczalnych w celu zwiększenia efektywności nowych terapii
- zwiększanie zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami.

Innovative Medicines Initiative jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Firm i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA). W Polsce EFPIA jest reprezentowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

IMI stanowi największą europejską inicjatywę publiczno-prywatną, która ma na celu przyspieszenie rozwoju skuteczniejszych i bezpieczniejszych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów, zwłaszcza w obszarach, gdzie jest to najpilniejsze.

- Niestety, pomimo ogromnego potencjału, do tej pory polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystały ze środków dostępnych w tym programie - komentuje dyrektor generalna INFARMY Bogna Cichowska–Duma.

 Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl