WOK/Rynek Zdrowia | 29-01-2020 12:59

II Konkurs Start-Up-Med - ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń!

30 stycznia br. (czwartek) o północy mija termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w drugiej edycji Konkursu Start-Up-Med – imprezie towarzyszącej V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Laureaci pierwszej edycji Konkursu Start-Up-Med; FOT. PTWP

Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - jest wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych)

Chcemy także wyróżnić podmioty opracowujące i wdrażające rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej. Konkurs stwarza ponadto okazję do promowania najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:
• Start-up
• Ośrodek medyczny/naukowy

W Kategorii Start-up, dedykowanej start-upom tworzącym innowacyjne technologie, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową
• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W Kategorii Ośrodek medyczny/naukowy - dedykowanej podmiotom tworzącym innowacje technologiczne i organizacyjne - zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej);
• Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę).

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać drogą elektroniczną do 30 stycznia 2020 roku wyłącznie na formularzu dostępnym TUTAJ.

Regulamin Konkurs do pobrania w formacie pdf zamieszczamy powyżej.

Zgłoszone przedsięwzięcia oceni grono ekspertów tworzących Jury Konkursu Start-Up-Med. W każdej z kategorii - na podstawie przyznanej liczby punktów - wyłonionych zostanie po pięciu finalistów o najwyższej liczbie punktów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni w głosowaniu Jury po prezentacji, a także drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu, laureatom głosowania internetowego oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów Konkursu, odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2020) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować pod adres e-mail: startup_med@ptwp.pl

Więcej o V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i rejestracja: www.hccongress.pl

Relacja z finału ubiegłorocznej edycji Konkursu Start-Up-Med: TUTAJ.