Horyzont 2020 jednak nie dla nas?

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 kwietnia 2018 14:52

Niska innowacyjność firm, brak tworzenia konsorcjów i współpracy zagranicznej - to m.in. powody, dlaczego Polska nieskutecznie korzysta z unijnego programu Horyzont 2020. Polska wpłaca do programu 3 proc. środków, z czego wykorzystuje 1 proc.

Fot. Fotolia

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Wspólnoty programem dot. wspierania badań naukowych i innowacji. O dofinansowanie z programu mogą ubiegać się: indywidualni naukowcy, instytucje naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, przedsiębiorstwa - szczególnie sektor MŚP.

Projekty wybierane są w drodze naborów ogłaszanych przez Komisję Europejską. Oznacza to, że projekty z całej Unii konkurują ze sobą. Zaproszenia do składania wniosków są najczęściej kierowane do konsorcjów składających się z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw europejskich.

W czwartek (5 kwietnia) w siedzibie resortu inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja nt. wykorzystywania przez Polskę środków z programów centralnych, takich jak Horyzont 2020 oraz wyzwań, jakie stoją przed potencjalnymi beneficjentami programu.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży zwrócił uwagę, że jeśli w kontekście wykorzystywania przez Polskę pieniędzy z polityki spójności można mówić o dużym sukcesie, to w przypadku programów, takich jak Horyzont 2020 jest wiele do zrobienia. Podkreślił, że w przypadku tego programu, nasz kraj jest płatnikiem netto, czyli więcej do niego wpłacamy niż z niego korzystamy. Obecny na konferencji przedstawiciel resortu nauki i szkolnictwa wyższego wyjaśnił, że wpłacamy 3 proc. wartości całego programu, a wykorzystujemy 1 proc.

Chorąży zapewnił, że MIiR pracuje nad tym, abyśmy byli beneficjentami nie tylko polityki spójności, ale "byli w stanie zaakcentować swoją rolę w programach centralnych, by nie być płatnikiem netto tych programów". Dodał, że akcent na to kładzie również Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jak pisaliśmy jeszcze na starcie programu Horyzont, w 2014 roku, krajowa strategia oparta jest na narodowym programie badań zawierającym siedem priorytetów. Jednym z nich są kwestie związane z badaniami na rzecz medycyny i zdrowia. Eksperci już 4 lata temu wskazywali, że wyzwaniem w procesie korzystania z unijnych funduszy może okazać się brak spójności i koordynacji projektów na poziomie krajowym. Zdaniem ekspertów, w Polsce brakuje synchronizacji działań w finansowaniu badań.

Według raportu przygotowanego przez firmę Ecorys nt. udziału polskich beneficjentów w programie Horyzont 2020, polski wkład finansowy do programu to 240 mln euro; wykorzystujemy ledwie 1 proc. całej puli programu. To - jak wyjaśniła dr Marta Mackiewicz - stawia nas na 15. miejscu we Wspólnocie. Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o średnie finansowanie na mieszkańca, to tu Polska jest już w na szarym końcu UE. Liderami w rankingach wykorzystania środków z Horyzontu 2020 są: Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Hiszpania i Francja.

Według raportu głównymi barierami w sięganiu po pieniądze z Horyzontu 2020 przez polskich beneficjentów to: relatywnie niska innowacyjność polskich podmiotów, słaba znajomość języka angielskiego, brak doświadczenia w aplikowaniu środków z Horyzontu.

Więcej: PAP - Nauka w Polsce

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum