Future Health Index 2020: czym młodzi medycy kierują się przy wyborze miejsca pracy

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 26 sierpnia 2020 09:00

Kultura organizacyjna, dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i technologii, work-life balance, a także możliwość wsparcia mentorskiego są dla przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego najważniejszymi czynnikami, branymi pod uwagę podczas wyboru miejsca pracy - wynika z raportu Future Health Index 2020, przygotowano na zlecenie firmy Philips.

Future Health Index 2020: czym młodzi medycy kierują się przy wyborze miejsca pracy
Ukazał się już raport Future Health Index 2020

Piąta już edycja globalnego raportu*, w którym drugi rok z rzędu uczestniczą przedstawiciele służby zdrowia z Polski, przedstawia nastroje panujące wśród tej grupy pracowników uwzględniając zarówno ich obawy, jak i nadzieje.

Tegoroczny raport dodatkowo skupia się na tej części pracowników sektora zdrowia, która będzie kształtować służbę zdrowia przyszłości, tj. osobach do 40. roku życia.

Wykształcenie nie przygotowuje do zarządzania
Z raportu Future Health Index 2020 „Era możliwości: Nowe pokolenie akceleratorem zmian w opiece zdrowotnej” wynika, że 72 proc. przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego w Polsce twierdzi, że wdrożenie nowych technologii jest istotne dla ich pracy, a 88 proc. deklaruje, że dostęp do najnowocześniejszego sprzętu jest kluczowy przy wyborze miejsca pracy.

Zdaniem 34 proc. respondentów raportu Future Health Index 2020 w Polsce, cyfrowa dokumentacja medyczna (np. systemy EMR i EHR) jest, mimo swojej niedoskonałości, najbardziej obiecującym narzędziem poprawiającym opiekę nad pacjentem w ciągu najbliższych pięciu lat,

65 proc. przedstawicieli młodego pokolenia pracowników służby zdrowia w Polsce uważa, że zdobyte przez nich wykształcenie medyczne nie przygotowało ich do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem w biznesie na pełnionym stanowisku.

Aż 94 proc. respondentów przy wyborze miejsca pracy zwraca uwagę na kulturę organizacyjną w nim panującą. Z kolei aż 83 proc. z objętych badaniem przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego w Polsce regularnie doświadcza stresu związanego z pracą.

Ambitni i oddani swoim pacjentom
Raport Future Health Index 2020: „Era możliwości: Nowe pokolenie akceleratorem zmian w opiece zdrowotnej” przedstawia analizę oczekiwań młodego pokolenia przedstawicieli służby zdrowia w wieku poniżej 40. roku życia wobec technologii, szkoleń i satysfakcji zawodowej, jak również opisuje ich rzeczywiste doświadczenia jako personelu medycznego.

W raporcie pokazane zostały także rozbieżności pomiędzy otrzymaną edukacją a oczekiwaniami związanymi z transformacją opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie nowych technologii i cyfryzację oraz rzeczywistością, w jakiej funkcjonują jako personel medyczny.

- Dzisiejsze młode pokolenie przedstawicieli służby zdrowia w ciągu najbliższych lat stanowić będzie większość globalnej kadry medycznej i to na jego barkach spocznie odpowiedzialność za kształt, formę i jakość usług medycznych. Wnioski płynące z tegorocznej edycji raportu Future Health Index 2020 potwierdzają, że młodzi pracownicy służby zdrowia są ambitni i oddani swoim pacjentom - mówi Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

- To osoby, które wychowywały się i edukowały w rzeczywistości, w której świat jest globalną wioską, a korzystanie z technologii stanowi normę. Nowe technologie postrzegane są przez tą grupę jako podstawowy fundament transformacji ochrony zdrowia, sposób na zapewnienie właściwej i kompleksowej opieki nad pacjentem, a także jako czynnik zmniejszający poziom stresu oraz wpływający na poprawę zadowolenia z wykonywanej pracy - dodaje Schlatmann.

60 proc. przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego w Polsce wyraża zadowolenie z pracy w opiece zdrowotnej, ale tylko 41 proc. respondentów z Polski potwierdza, że rzeczywistość pracy w zawodzie jest zgodna z ich oczekiwaniami. Tymczasem średnia dla wszystkich krajów objętych badaniem wynosi kolejno 80 proc. i 58 proc.

- To, co charakteryzuje respondentów raportu Future Health Index 2020 w Polsce to świadomość, że edukacja medyczna nie zapewniła im kilku kluczowych nieklinicznych umiejętności. Tymczasem wykonywanie zawodu, w tak silnie regulowanym prawnie i zróżnicowanym pod względem struktury sektorze wymaga posiadania wiedzy oraz umiejętności o charakterze zarządczym i administracyjnym - podkreśla dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare.

Mury hierarchii zniechęcają młodych medyków do działania
Wskazuje, że bez zaangażowania lekarzy i pielęgniarek nie uda się efektywnie realizować celów polityki zdrowotnej. Wielu z przedstawicieli tego środowiska ma ciekawe pomysły na usprawnienie swoich organizacji oraz całego systemu. Często przestrzeń ich wpływu jest jednak ograniczona.

- Tymczasem to właśnie poczucie sprawczości czyni nas podmiotami, buduje naszą lojalność i odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. Dajmy młodym medykom przestrzeń do rozwoju, stwórzmy im warunki do wdrażania zmian, zburzmy mury hierarchii, które hamują ich inicjatywę, zniechęcają do działania - dodaje dr Gałązka-Sobotka.

* Badanie ankietowe przeprowadzono we współpracy z SERMO, niezależną firmą zajmującą się globalnymi badaniami rynkowymi, od 15 listopada do 27 grudnia 2019 r. w 15 krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Holandia, Polska, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Republika Południowej Afryki i Stany Zjednoczone). Całkowita liczebność próby obejmuje 2867 pracowników opieki zdrowotnej w wieku poniżej 40 lat.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum