Drogi do innowacji w medycynie

Autor: Marian Zembala • • 03 czerwca 2011 08:02

Elementem stymulującym rozwój innowacji - nie tylko w dziedzinie medycyny - jest zaplecze naukowe i intelektualne. W 2009 roku zadałem sobie trud zdefiniowania, kto tworzy naukę w Polsce. Okazało się, że na nauki techniczne przypada 6900 publikacji rocznie, kliniczne 5500, zaś biomedyczne - aż 17,5 tysiąca - mówi prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu*.

Drogi do innowacji w medycynie

Biorąc pod uwagę liczbę publikacji w pismach impaktowanych, nie możemy porównywać się z USA, Japonią czy Niemcami, ale 19. miejsce w tym rankingu (przed Belgią), stawia Polskę na całkiem dobrej pozycji. Należy zauważyć wysoki udział nauk medycznych i bioinżynieryjnych w tworzeniu nauki w Polsce i na świecie. To jest jednak wciąż niewykorzystany potencjał.

Warto przypomnieć, że to nie minister zdrowia finansuje badania naukowe czy dydaktykę. Tak dzieje się nie tylko w Polsce. Finansowaniem nauki biomedycznej na świecie zajmuje się głównie przemysł farmaceutyczny. W USA 13-38% budżetu uczelni medycznych to środki właśnie przekazywane przez przemysł.

W Szwajcarii dwie firmy farmaceutyczne pokrywają 50% budżetu Uniwersytetu w Bazylei. Podobnie jest w Zurychu. Trzeba więc zastanowić się, jak wykorzystać symbiozę uniwersytetów z przemysłem.

Niestety, Polska wypada słabo pod względem liczby opatentowanych innowacji. Liczba krajowych patentów na wynalazki wzrosła ponad 2,5-krotnie (z 613 w 2003 roku do 1575 w 2007 r.). Była jednak - w przybliżeniu - o połowę niższa niż w roku 1990 (3242). Pod względem wynalazczości i liczby zgłoszeń patentowych w zakresie wysokich technologii, Polska wyraźnie ustępuje innym państwom UE. Na 1 mln mieszkańców średnia unijna wynosi 12,8 zgłoszeń patentowych, w Polsce zaledwie 0,5.

To trochę za mało, jak na ambitny kraj w środku Europy. Jest to sygnał dla środowiska naukowego. Beneficjentami wynalazczości muszą w większym stopniu być uczelnie. W tym zakresie jest wiele do poprawienia.

Martwić też powinien najniższy odsetek kształcenia kadr medycznych w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę udział absolwentów poszczególnych kierunków studiów wśród wszystkich absolwentów szkół wyższych w Polsce.

* Fragment wypowiedzi prof. Mariana Zembali podczas III Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 16-18 maja 2011 r.); sesja "Innowacje w medycynie i farmacji", zorganizowana przez redakcję oraz wydawcę miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum