naukawpolsce.pap.pl/Rynek Zdrowia | 13-07-2018 11:46

Dbałość o mięśnie kluczowa w zapobieganiu demencji?

Niewielka masa mięśniowa przy obfitej tkance tłuszczowej w starszym wieku może wskazywać na podwyższone ryzyko demencji i choroby Alzheimera - informuje pismo "Clinical Interventions in Aging".

Autorzy badania uważają, że można zmniejszyć problemy z demencją promując większą aktywność fizyczną oraz zapobiegając otyłości Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Badania przeprowadzili naukowcy z Florida Atlantic University`s Comprehensive Center for Brain Health. Wykorzystali dane pochodzące z serii badań dotyczących pamięci i starzenia się, w których uczestniczyły 353 osoby (średnia wieku 69 lat). Dane dotyczyły wizyt w klinice, testów zdolności poznawczych - jak Montreal Cognitive Assessment lub wymienianie gatunków zwierząt, testów funkcjonalnych, takich jak siła uchwytu czy testów wstawania z krzesła oraz składu ciała (masa mięśniowa, wskaźnik masy ciała, procent tkanki tłuszczowej).

Jak się okazało, sarkopenia (zanik mięśni w połączeniu z obfitą tkanką tłuszczową) może być ważnym wskaźnikiem pozwalającym przewidzieć sprawność umysłową starszych osób.

Otyłość i sarkopenia wiązały się z obniżonymi funkcjami wykonawczymi, takimi jak pamięć operacyjna, elastyczność umysłowa, samokontrola i orientacja.

Otyłość może zwiększać ryzyko upośledzenia funkcji wykonawczych poprzez mechanizmy naczyniowe, behawioralne, metaboliczne i zapalne lub może wynikać ze zmniejszonej kontroli impulsów, samokontroli i zachowań ukierunkowanych na cel. Dokładne mechanizmy wiążące otyłość z dysfunkcją poznawczą nie zostały jeszcze ustalone. Z kolei sarkopenia wiąże się z upośledzeniem zdolności, które dotyczą rozwiązywania konfliktów i selektywnej uwagi.

Zarówno zanik mięśni, jak i utrata tkanki mięśniowej są naturalnymi elementami procesu starzenia, jednak oba te procesy negatywnie wpływają na zdrowie i funkcje poznawcze. Ich jednoczesne występowanie szkodzi bardziej niż wynikałoby to z sumy działań każdego z osobna (przy czym sam zanik mięśni szkodzi sprawności umysłowej bardziej niż sama otyłość).

Autorzy mają nadzieję, że uda się zmniejszyć problemy z demencją promując większą aktywność fizyczną oraz zapobiegając otyłości, natomiast badanie siły (ściskanym dynamometrem) oraz składu masy ciał mogą być prostymi sposobami wykrywania osób zagrożonych demencją.