Choroba Alzheimera uodpornia (nieco) na... raka

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 grudnia 2009 18:00

Choroba Alzheimera wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe - informuje pismo "Neurology".

Badania przeprowadzone przez zespół dr Catherine Roe z Washington University School of Medicine w St. Louis objęły 3020 pacjentów w wieku 65 lub więcej lat. W momencie rozpoczęcia badań chore na Alzheimera były 164 osoby, na nowotwory chorowały 522 osoby.

Okazało się, że pacjenci u których na początku badań rozpoznano chorobę Alzheimera o 69 procent rzadziej trafiali do szpitala z powodu chorób nowotworowych w porównaniu z osobami wolnymi od demencji. Z kolei osoby z rozpoznanymi na początku badań nowotworami chorowały na Alzheimera o 43 procent rzadziej.

Ogółem podczas badań u 478 osób wystąpiła demencja, a nowotwory – u 376.Chorych na nowotwory obserwowano na okoliczność Alzheimera przez pięć lat, natomiast chorych na Alzheimera – przez osiem lat, by sprawdzić, czy nie zachorują na nowotwory.

Wyniki odnoszą się tylko do osób rasy białej; nie zaobserwowano związku pomiędzy nowotworami a tak zwaną demencją naczyniową, związaną ze zmniejszonym dopływem krwi do mózgu. Jednak chorzy na demencję naczyniową umierają wcześniej niż w przypadku Alzheimera.

Zdaniem badaczy sugeruje to, że związek pomiędzy nowotworami a Alzheimerem nie da się wytłumaczyć tylko tym, że chorzy na jedna chorobę umierają, zanim ma szansę się rozwinąć druga. Chodzi raczej o to, że komórki ulegają u nich zaburzeniom w przeciwnych kierunkach: w chorobie Alzheimera mamy do czynienia z przyspieszonym obumieraniem komórek, w nowotworach z rozrostem.

Dalsze badania mogłyby lepiej wyjaśnić podłoże zarówno demencji, jak i chorób nowotworowych, co zwiększyłoby szanse na skuteczne leczenie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum