PAP/Rynek Zdrowia | 16-01-2019 15:01

Badania: wiemy więcej o podłożach dysleksji

Osoby z dysleksją mają zmienione - w stosunku do ludzi bez tego zaburzenia - powiązania strukturalne pomiędzy wzgórzem a korą słuchową lewej półkuli mózgu - ujawnia nowe badanie opublikowane w czasopiśmie The Journal of Neuroscience.

Podłoże dysleksji obejmuje zmiany w niższych i wyższych strukturach mózgu Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

To nowy dowód na neurokognitywną zależność pomiędzy biegłością w czytaniu a interakcjami korowo-podkorowymi między regionami mózgu, zaangażowanymi w przetwarzanie dźwięków złożonych.

Jak piszą autorzy badania z Max Planck Institute w Niemczech, włókna nerwowe łączą podkorową strukturę, zwaną ciałem kolankowatym przyśrodkowym (MGB), należącą do drogi słuchowej, z częścią kory mózgowej o nazwie planum temporale (inaczej równina skroniowa, PT).

Zespół dr Nadji Tschentscher dowiódł jednak, że siła tego połączenia jest dużo mniejsza wśród dorosłych z dysleksją, niż u osób bez tego problemu. Jednocześnie stwierdził, że płynność czytania u osób neurotypowych (bez dysleksji) jest zależna od mocy łączenia MGB-PT.

Okazuje się więc, jak tłumaczą naukowcy, że ważne są nie tylko powiązania między ścieżką wzrokową a umiejętnością czytania; ścieżka słuchowa także ma znaczenie.

- Wyniki te poszerzają naszą wiedzę na temat dysleksji - jednej z najpowszechniejszych trudności w uczeniu się. Okazuje się, że jej podłoże obejmuje zmiany w niższych i wyższych strukturach mózgu - podsumowuje główna autorka badania, dr Nadja Tschentscher.