rmf24.pl/Rynek Zdrowia | 04-04-2019 16:26

Badania: u połowy dzieci z padaczką można było odstawić leczenie

Padaczka u dzieci będzie wykrywana szybciej niż do tej pory. To efekt prowadzonego w szesnastu krajach projektu EPISTOP koordynowanego przez lekarzy z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Centrum Zdrowia Dziecka Fot. Archiwum

Dzięki badaniom prenatalnym serca specjaliści sprawdzają, czy padaczką zagrożone są dzieci jeszcze zanim przyjdą na świat. Lekarze z Warszawy zapowiadają, że będą współpracować we wdrażaniu opieki między innymi z Instytutem Matki Polki w Łodzi i z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

Jedną z przyczyn padaczki jest genetyczna choroba - stwardnienie guzowate. W tym właśnie schorzeniu istnieje unikalna możliwość śledzenia padaczki przed wystąpieniem napadów padaczkowych, gdyż chorobę można rozpoznać zaraz po urodzeniu dziecka (lub nawet prenatalnie na podstawie obecności guzów serca), a napady padaczkowe występują typowo około 3-6 miesiąca życia. Niezwykle istotne jest także to, że niektóre mechanizmy rozwoju padaczki obserwowane w stwardnieniu guzowatym mogą tłumaczyć powstawanie napadów nie tylko w tej chorobie, ale w wielu innych rodzajach padaczki.

W projekcie uczestniczyło 101 dzieci ze stwardnieniem guzowatym. Zostały one poddane badaniom przed ukończeniem 4. miesiąca życia, zanim jeszcze wystąpiły u nich napady padaczki. Każde dziecko badane było do ukończenia 2. roku życia. U każdego uczestnika badania początkowo co 4 tygodnie, a następnie co 6 tygodni wykonywano badanie EEG w celu wykrycia wyładowań przed napadami padaczkowymi.

Wyniki badania EPISTOP pokazały, że mali pacjenci leczeni profilaktycznie są w większości wolni od napadów padaczki. U połowy dzieci można było odstawić leczenie, a rozwój 80% z nich jest zupełnie prawidłowy, mogą chodzić do szkoły razem ze zdrowymi rówieśnikami. Jest to ogromna zmiana w porównaniu do grupy leczonej po napadach, wśród której tylko 20% dzieci rozwija się prawidłowo w wieku szkolnym.

Jak podkreśla w RMF FM profesor Sergiusz Jóźwiak, prace badawcze wykazały, iż u niemowląt możliwe jest zapobieganie padaczce, dzięki wykorzystaniu z EEG jako markera rozpoczynających się zmian padaczkowych w mózgu. Od początku programu wiele ośrodków na całym świecie wprowadziło EEG i próbuje leczenia profilaktycznego u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

- Mamy nadzieję, że rezultaty międzynarodowej współpracy w ramach programu EPISTOP przyczynią się do opracowania wzorca zaleceń wykrywania i leczenia epilepsji na świecie, a tym samym pomogą "wyprzedzić padaczkę" i jej konsekwencje - dodaje.

Czytaj: rmf24.pl