PAP Nauka w Polsce/ Rynek Zdrowia | 29-05-2019 14:42

Badania: ten gaz szlachetny chroni przed odległymi skutkami urazu mózgu

Wdychanie gazu szlachetnego - ksenonu - chroni myszy przed skutkami urazu mózgu, także bardzo odległymi - informuje "British Journal of Anaesthesia”.

Fot. archiwum

Urazowe uszkodzenie mózgu (traumatic brain injury, TBI) powodowane przez upadki, wypadki komunikacyjne oraz skutki przemocy jest w krajach rozwiniętych główną przyczyną śmierci i niepełnosprawności osób poniżej 45. roku życia. Po pierwotnym urazie, spowodowanym na przykład przez początkową siłę upadku lub wypadku samochodowego, następują obrażenia wtórne, które pojawiają się minuty, godziny i dni później. Te wtórne szkody są w dużej mierze odpowiedzialne za niepełnosprawność umysłową i fizyczną związaną z TBI, dotychczas jednak nie było terapii, którą dałoby się zastosować po urazie, aby im zapobiec. Pacjenci z TBI, którzy przeżyją uraz, mają zmniejszoną średnią długość życia oraz zwiększone ryzyko rozwoju choroby Alzheimera lub innych demencji w późniejszym życiu.

Teraz naukowcy z Imperial College w Londynie oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) odkryli, że ksenon podawany myszom wkrótce po TBI zapobiega wczesnej śmierci i długotrwałym zaburzeniom poznawczym oraz chroni samą tkankę mózgową. Jak wykazały pierwsze tego rodzaju badania obejmujące cała długość życia myszy, zwierzęta leczone ksenonem miały podobną oczekiwaną długość życia, funkcje poznawcze i integralność tkanki mózgowej jak osobniki, które nigdy nie doznały uszkodzenia mózgu.

Myszy z urazowym uszkodzeniem mózgu, którym podano ksenon, żyły tak samo długo, jak zdrowa grupa kontrolna, która nie odniosła urazu. Natomiast w grupie kontrolnej z TBI rozwinęło się późne uszkodzenie poznawcze, a kluczowe obszary mózgu zaangażowane w funkcjonowanie poznawcze zostały uszkodzone.

Ksenon zapobiegał utracie komórek mózgowych w hipokampie (obszar mózgu związany z uczeniem się i pamięcią) oraz degeneracji włókien nerwowych w ciele modzelowatym (które łączy dwie półkule mózgu), co może wyjaśniać poprawę funkcji poznawczych. Wykazano również, że ksenon ogranicza długotrwałe zapalenie mózgu, które uważa się za związane z upośledzeniem funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera i innych demencjach.

Więcej: naukawpolsce.pap.pl