PAP/Rynek Zdrowia | 06-01-2019 17:09

Badania: otyłość związana z rozwojem zaburzeń lękowych

Otyłość zwiększa u myszy liczbę tzw. komórek "zombie" (senescentnych), które mają związek z rozwojem zaburzeń lękowych - informują naukowcy z Mayo Clinic w stanie Minnesota (USA) na łamach pisma "Cell Metabolism".

Fot. archiwum

Komórki senescentne to stare komórki znajdujące się w stanie uśpienia i upośledzające funkcjonowanie komórek znajdujących się wokół nich (m.in. poprzez wydzielanie cytokin prozapalnych).

Podczas badań obserwowano genetycznie zmodyfikowane oraz normalne myszy. Otyłość powodowała u obu grup gryzoni pojawianie się większej liczby komórek tłuszczowych oraz komórek senescentnych w obszarze mózgu kontrolującym zaburzenia lękowe. Myszy zaczynały wówczas unikać otwartych przestrzeni, poruszały się jedynie przy ścianach i miały problemy z wydostaniem się z labiryntów.

Zastosowanie leków senolitycznych (selektywnie niszczących stare komórki) spowodowało usunięcie komórek "zombie" u obu grup myszy oraz wyeliminowało zaburzenia lękowe. Zniknęły także komórki tłuszczowe w mózgu oraz przywrócony został prawidłowy proces neurogenezy. Mimo otyłości myszy były znacznie bardziej odważne.

- Te wyniki potwierdzają, że zastosowanie senolityków może być skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych związanych z otyłością. Należy przeprowadzić więcej badań przedklinicznych, aby ustalić, które typy komórek senescentnych są odpowiedzialne za rozwój zaburzeń lękowych oraz lepiej zdefiniować mechanizm ich działania - komentują autorzy.