Kopalnia Wiedzy/Rynek Zdrowia | 03-06-2020 13:03

Badania: nieprawidłowy mikrobiom jelitowy odpowiada za krwawienia w mózgu chorych z CA?

Mikrobiom jelit osób cierpiących na rzadką chorobę genetyczną (CA) powodującą krwawienia do mózgu, różni się od mikrobiomu osób zdrowych - twierdzą naukowcy z University of Chicago. Udowadniają, że za uszkodzenie naczyń krwionośnych w mózgu chorych odpowiada molekuła, powstająca w wyniku nierównowagi pomiędzy różnymi populacjami bakterii.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Badania te będą miały duże znaczenie dla leczenia choroby, jak i dla badania innych chorób układu krwionośnego, które mogą być powodowane przez mikrobiom jelitowy - pisze serwis Kopalnia Wiedzy.

Naukowcy przebadali osoby ze zdiagnozowaną obecnością naczyniaków jamistych ośrodkowego układu nerwowego (CA). U ok. 30-40 proc. z nich występują mutacje genetyczne, w wyniku których pojawiają się liczne naczyniaki w mózgu i rdzeniu kręgowym. U osób bez tych mutacji pojawiają się pojedyncze naczyniaki. Badania na myszach sugerowały rolę gram-ujemnych bakterii i zmienionej homeostazy jelitowej w patogenezie CA.

Badacze porównali osoby z CA z osobami zdrowymi oraz osoby z CA o różnym przebiegu choroby. U pacjentów z CA stwierdzono duże populacje różnych gatunków bakterii, których obecność była zgodna z postulowanym pojawianiem się uszkodzeń naczyń krwionośnych przez lipopolisacharydy (LP). Inne różnice mikrobiomu są powiązane z przebiegiem klinicznym CA. Na przebieg choroby oraz krwawienia do mózgu wpływa połączenie obu czynników - sygnatur mikrobiomu i biomarkerów prozapalnych.

Uczeni postanowili też sprawdzić czy może istnieć mikrobiom, który predystynuje do pojawiania się uszkodzeń naczyń krwionośnych w mózgu. Dlatego przebadano próbki kału od ponad 120 osób z CA.

Analizy wykazały, że w mikrobiomach osób cierpiących na CA znajduje się znacznie więcej bakterii gram-ujemnych i mniej gram-dodatnich niż w całej populacji. Okazało się również, że u pacjentów z CA występuje znacznie większa nierównowaga pomiędzy różnymi gatunkami bakterii.

Stwierdzono, że brak równowagi pomiędzy gatunkami bakterii mikrobiomu powoduje pojawianie się lipopolisacharydów, które wraz z krwią docierają do mózgu ułatwiając tworzenie się uszkodzeń.

Więcej: kopalniawiedzy.pl