DK/Rynek Zdrowia | 22-03-2021 13:36

Badania nad szczepionką AstraZeneca w USA: 100 proc. ochrony przed ciężkim covidem

Badania kliniczne przeprowadzone w USA pokazują, że szczepionka AstraZeneca wykazuje skuteczność na poziomie 79 proc. w zapobieganiu objawowemu COVID-19 oraz że w 100 proc. chroni ona przed ciężkim przebiegiem choroby i hospitalizacją. Nie stwierdzono też zwiększonego ryzyka zakrzepicy.

Badanie III fazy szczepionki AstraZeneca obejmowało dwie dawki podane w odstępie 4 tygodni. Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

22 marca br. ogłoszono efekty analizy okresowej badań III fazy prowadzonych w USA przez AstraZeneca. Skuteczność szczepionki była podobna we wszystkich grupach etnicznych i wiekowych. W grupie osób w wieku 65 lat i starszych, którzy stanowili ok. 20% uczestników, skuteczność szczepionki wyniosła 80%.

W szczególności warte podkreślenia są następujące kwestie:

  • Badanie III fazy obejmowało dwie dawki podane w odstępie 4 tygodni
  • Szczepionka była dobrze tolerowana, a niezależna rada monitorująca bezpieczeństwo i dane (DSMB) nie wniosła żadnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa związanych ze szczepionką
  • Podczas tej analizy DSMB dokonała również szczegółowego przeglądu zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z danych z badań w USA. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zakrzepicy ani zdarzeń związanych z zakrzepicą wśród 21 583 uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki. W tym badaniu nie stwierdzono żadnych zdarzeń związanych z zakrzepicą zatok żylnych naczyń mózgowych (CVST)

Wyniki te wskazują, że oksfordzka szczepionka AstraZeneca jest dobrze tolerowana i wysoce skuteczna w zwalczaniu COVID-19 we wszystkich grupach wiekowych osób dorosłych.