izbapiel.org.pl/Rynek Zdrowia | 22-12-2011 17:49

Badania na temat migracji pielęgniarek

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 22 grudnia 2011 r. zamieszczono apel Doroty Kilańskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, by pielęgniarki wypełniły kwestionariusze ankietowe na temat migracji pielęgniarek.

Ankiety zostały opracowane przez studentów II roku pielęgniarstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem badania jest - zgodnie z założeniami m.in WHO, OECD - ocena, na jaką skalę występuje lub może wystąpić zjawisko migracji pielęgniarek w Polsce, m.in. w aspekcie starzenia się społeczeństwa, w tym także starzenia się kadry pielęgniarskiej.

Więcej: www.izbapiel.org.pl