PAP/Rynek Zdrowia | 11-05-2016 12:42

Antydepresanty zwiększają ryzyko zgonu z powodu udaru u chorych na cukrzycę

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą zwiększać ryzyko zgonu w wyniku udaru u osób cierpiących na cukrzycę - wynika z badań opublikowanych przez Journal of Internal Medicine.

Naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii przeanalizowali dane dotyczące 12,6 tys. pacjentów Fot. Archiwum

Naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii przeanalizowali dane dotyczące 12,6 tys. pacjentów z cukrzycą, którzy po raz pierwszy byli hospitalizowani z powodu udaru.

U osób niestosujących leków SSRI ogólna śmiertelność w ciągu 30 dni po udarze wynosiła 15,8 proc. (w przypadku udaru niedokrwiennego 10,4 proc., udaru krwotocznego - 41,8 proc., a udaru podpajęczynówkowego - 27,3 proc.). W grupie pacjentów, którzy przed hospitalizacją stosowali antydepresanty SSRI śmiertelność wynosiła 23,3 proc. (w przypadku udaru niedokrwiennego 17,1 proc., udaru krwotocznego - 50,7 proc., a udaru podpajęczynówkowego - 28,6 proc.).

Autorzy badań zaznaczają, że najwyższe ryzyko zgonu w wyniku udaru zaobserwowano w przypadku osób, które zaczęły stosować selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny stosunkowo krótko przed wystąpieniem udaru. Podczas kolejnych analiz, naukowcy zamierzają bliżej przyjrzeć się tej zależności.