WOK/Rynek Zdrowia | 30-09-2018 20:34

Agencja Badań Medycznych nie przejmie kompetencji już działających instytucji

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych został opublikowany 14 września br. i przekazany do publicznych konsultacji. O zadaniach, jakie ma realizować ABM mówi dr Radosław Sierpiński, doradca i pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Dr Radosław Sierpiński, pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych; FOT. PTWP

- Od dłuższego czasu obserwujemy na naszym rynku medycznym bardzo dużą lukę w finansowaniu badań pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - mówi dr Radosław Sierpiński.

Wskazuje, że NCN, co do zasady, zajmuje się finansowaniem badań podstawowych, czyli bardzo wczesnej fazy badań, które później są rozwijane w NCBiR. - Do tego łańcucha chcemy dołączyć instytucję, która umożliwi wprowadzanie na rynek nowych technologii medycznych - dodaje pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia ABM.

Czytaj także: MZ: Agencja Badań Medycznych ruszy w pierwszym kwartale 2019

- Pomiędzy NCBiR a Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji istnieje obszar, w którym przepada wiele nowych technologii. Z jednej strony nie znajdują one finansowania koniecznego do przeprowadzenia badań klinicznych. Z drugiej strony brakuje instytucji, która byłaby w stane doprowadzić do wdrożenia nowych technologii do praktyki klinicznej, a tym samym umożliwić pacjentom korzystanie z nich - tłumaczy dr Sierpiński.

I dodaje: - Dlatego konstruując ideę powstania ABM chcieliśmy przede wszystkim zapewnić finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych. Pozwolą one sprawdzić daną technologię w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia zanim będziemy rozważać jej ewentualną refundację i taryfikację. Tym samym już na tym etapie umożliwimy pacjentom korzystanie z najnowszych terapii nie dla zysku finansowego, ale dla korzyści, jakie odniesie cały system opieki zdrowotnej

- ABM nie będzie więc w żaden sposób przejmować kompetencji już funkcjonujących instytucji. Podobne agencje działają w wielu krajach. Nasza Agencja Badań Medycznych będzie korzystać m.in. z bogatych doświadczeń Medical Research Council w Wielkiej Brytanii - zapowiada dr Sierpiński.