ABM podzielił 98 mln zł. Są wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne

Autor: oprac. SzB • Źródło: ABM, Rynek Zdrowia03 sierpnia 2022 05:30

Prezes Agencji Badań Medycznych zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne. Rekomendację do dofinansowania otrzymało osiem projektów.

ABM podzielił 98 mln zł. Są wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne
Niekomercyjne badania kliniczne. Jest rozstrzygnięcie konkursu ABM. Fot. AdobeStock
 • Prezes Agencji Badań Medycznych zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne
 • Rekomendację do dofinansowania otrzymało osiem projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi nieco ponad 98 mln zł
 • - Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny - czytamy na stronie ABM 

ABM podzielił 98 mln zł. Są wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne nr 2022/ABM/1. Brane pod uwagę były wnioski złożone w rundzie pierwszej po rozpatrzeniu protestu od oceny merytorycznej.

Rekomendację do dofinansowania otrzymało osiem projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi nieco ponad 98 mln zł. 

Oto lista projektów z dofinansowaniem ABM:

 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY), dofinansowanie - 14 447 952,90 zł, 176 punktów;
 • Medical University of Gdańsk - A Randomized, Double-Blind, PlaceboControlled Multicenter Study of Levosimendan Therapy in low ejection fraction Takotsubo Syndrome (LevoTako Trial), dofinansowanie - 11 272 763,50 zł, 165 punktów;
 • Uniwersytet Jagielloński - Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i
  allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna, dofinansowanie - 12 554 850,00 zł, 157 punktów;
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA -wieloośrodkowe,
  interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z
  podwójnie ślepą próbą”, dofinansowanie - 12 152 836,00 zł, 157 punktów;
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo
  etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO, dofinansowanie - 12 192 647,68 zł, 155 punktów;
 • Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy - Jednoramienne badanie II fazy oceniające
  skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą
  LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO), dofinansowanie - 7 214 791,28 zł, 155 punktów;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny - Interfant-21: International collaborative
  treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia, dofinansowanie - 9 617 561,70 zł, 150 punktów;
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z
  tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z
  twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem
  teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u
  wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU, dofinansowanie - 18 637 156,76 zł; 145 punktów. 

Cała lista rankingowa znajduje się poniżej - załączamy ją w formacie pdf. 

- Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym - czytamy na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum