ABM ogłosiła stanowisko w sprawie wynagradzania zespołu badawczego

Autor: oprac. KM • Źródło: Agencja Badań Medycznych01 grudnia 2022 12:32

Agencja Badań Medycznych opublikowała stanowisko w sprawie zaangażowania i wynagradzania zespołu badawczego w projektach, w których pozostaje stroną umowy.

ABM ogłosiła stanowisko w sprawie wynagradzania zespołu badawczego
Stanowisko ABM ustala rozróżnienie pod kątem zaangażowania i wynagradzania zespołów badawczych. Fot. Adobestock
 • Agencja Badań Medycznych opublikowała stanowisko w sprawie zaangażowania i wynagradzania zespołu badawczego
 • Dokument dotyczy tych projektów, w których ABM jest stroną umowy
 • Agencja wprowadza rozróżnienie między zadaniami realizowanymi w ramach umów i kontraktów finansowanych z budżetu NFZ a badaniami klinicznymi finansowanymi przez ABM

Zaangażowanie i wynagrodzenia. ABM różnicuje zadania

Jak czytamy w stanowisku, Agencja Badań Medycznych podkreśla rozróżnienie zadań realizowanych przez personel medyczny w ramach zawartej umowy o pracę, finansowanej z pieniędzy pochodzących z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i obowiązków wykonywanych w ramach pracy naukowo-badawczej, realizowanych przez ten sam personel (zaangażowany na podstawie umów cywilnoprawnych) a związanych z realizacją projektów w ramach badań klinicznych finansowanych z pieniędzy ABM.

Dlatego też Agencja Badań Medycznych przyjmuje, że: 

 • praca wykonywana przez personel projektu stanowiący zespół badawczy "jest rodzajowo różna w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach umowy o pracę z zastrzeżeniem, że z zakresu obowiązków pracownika nie wynika, że realizuje on zadania związane z badaniem klinicznym",
 • w przypadku pozostałego personelu projektu, niewchodzącego w skład zespołu badawczego, beneficjent/korsoncjant zobowiązany jest do skorygowania powstałego stosunku prawnego wynikającego z zawartych z własnymi pracownikami umów cywilnoprawnych, przy uwzględnieniu możliwych innych form zaangażowania wskazanych m.in. w obowiązującym regulaminie wynagradzania.

ABM przypomina również o zobowiązaniu beneficjenta/konsorcjanta do przekazywania na bieżąco informacji (w składanych raportach sprawozdawczych) o kontroli i jej wynikach przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje, w ramach działających służb krajowych, jak Państwowa Inspekcja Pracy. Obowiązuje to również w przypadku przyjęcia innego podejścia do stanowiska Agencji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze