ABM ogłasza kolejny konkurs na niekomercyjne badania kliniczne. W puli jest 100 mln zł

Autor: oprac. WOK • Źródło: ABM, Rynek Zdrowia30 czerwca 2022 21:03

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Przyjmowanie wniosków ruszy 11 lipca 2022 r. Wartość tego postępowania konkursowego wynosi 100 mln zł.

ABM ogłasza kolejny konkurs na niekomercyjne badania kliniczne. W puli jest 100 mln zł
ABM ogłasza konkurs na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych FOT. PAP/Roman Zawistowski
 • Od 11 lipca do 20 października 2022 r. można będzie składać w wnioski do udziału w konkursie Agencji Badań Medycznych obejmującym niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze
 • Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki
 • Łączne dofinansowanie ABM projektów, które zostaną zakwalifikowane do realizacji ze środków Agencji wynosi 100 mln zł

ABM: Nowe terapie wymagają wysokiej jakości badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) planuje 11 lipca  2022 r. ogłoszenie konkursu na tzw. badania head-to-head w zakresie  niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3)

- Postęp naukowy w ostatnich latach związany jest z pojawieniem się na rynku wielu różnych technologii medycznych, które mogą mieć zastosowanie w ramach leczenia tej samej jednostki chorobowej, co z jednej strony rozszerza możliwości terapeutyczne wielu chorób, ale z drugiej strony stawia przed decydentami i klinicystami trudne zadanie oceny i wyboru najskuteczniejszej terapii w danym wskazaniu - podaje ABM.

Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head-to-head.

- Wsparcie przez ABM badań head-to-head przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej najbardziej optymalnej klinicznie terapii, a także przez zwiększenie dostępności do nowych i skutecznych możliwości leczenia - wyjaśnia Agencja.

Cel i przedmiot konkursu

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

 • Niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub
 • Eksperymentów badawczych.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór w omawianym konkursie adresowany jest do takich podmiotów, jak:

 • Uczelnie wyższe
 • Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • PAN i instytuty naukowe PAN
 • Instytuty badawcze
 • Międzynarodowe instytuty naukowe
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego
 • Podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Planowany termin składania wniosków: od 11 lipca 2022 r. do 20 października 2022 r.

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 100 mln zł.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum