ABM: 200 mln zł w drugiej edycji konkursu na niekomercyjne badania kliniczne

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2020 13:15

Agencja Badań Medycznych ogłasza drugi konkurs na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł - podaje ABM.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Pierwszy konkurs ogłoszony przez ABM we wrześniu 2019 r., poświęcony był produktom leczniczym, wykraczającym poza charakterystykę produktu leczniczego i już w marcu br. poznamy jego laureatów. Drugi konkurs został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP (terapie zaawansowane) oraz pojedyncze związki chemiczne.

Konkurs ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej stymulować wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października 2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

ABM podaje, że „projekty oceniane będą w trzech rundach:
• Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r.-30.04.2020 r.
• Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r.-31.08.2020 r.
• Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r.-30.10.2020 r.”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu.

Ponadto, premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia. Premiowane będą również badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich i ultra rzadkich oraz te, których produkcja wyboru medycznego lub leku odbywa się na terenie Polski.

Szczegółowe informacje o konkursie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum