9 maja upływa termin zgłaszania start-upów do raportu "Top Disruptors in Healthcare"

Autor: oprac. WOK • Źródło: PFSz, Rynek Zdrowia04 maja 2022 17:37

Do najczęstszych obszarów działania polskich start-upów medycznych należą: onkologia (24 proc.), kardiologia (22 proc.) i medycyna rodzinna (20 proc.) - wynika z cząstkowego podsumowania tegorocznej edycji raportu "Top Disruptors in Healthcare".

9 maja upływa termin zgłaszania start-upów do raportu "Top Disruptors in Healthcare"
Start-upy w polskiej medycynie nadal rozwijają się bardzo szybko Fot. AdobeStock
  • "Top Disruptors in Healthcare" to jedyny w naszym kraju raport, który inwentaryzuje polski sektor medtech
  • Znane są już cząstkowe wyniki statystyczne tegorocznej edycji raportu, opracowane na podstawie odpowiedzi ponad 100 start-upów
  • Start-upy, które chciałyby wziąć udział w raporcie, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 9 maja br.

Start-upy w medycynie. Najważniejsze obszary

Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez Polską Federację Szpitali we współpracy z zespołem Młodych Menedżerów Medycyny PFSz, a w tym roku również z ekspertami wZdrowiu. Jednym z głównych celów raportu jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku, a także pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między start-upami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

Wśród korzyści, które start-upy dostrzegają w raporcie to, m.in.: PR i marketing (32 proc.), poszerzenie wiedzy o rynku start-upów (36 proc.), a także nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi (11 proc.).

Do najczęstszych obszarów działania polskich start-upów należą: onkologia (24 proc.), kardiologia (22 proc.) i medycyna rodzinna (20 proc.). Znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem stała się też psychiatria (19 proc.).

W zeszłorocznej edycji raportu 55 proc. badanych wskazywało telemedycynę jako główny obszar działań, a sztuczną inteligencję (45 proc.) jako kolejny. Był to istotny przyrost w stosunku do roku 2020, kiedy to tylko 30 proc. start-upów deklarowało rozwijanie rozwiązania opartego na AI.

Dane te prezentują się interesująco w zestawieniu z tegoroczną edycją Raportu, w której najwięcej start-upów (47 proc.) zadeklarowało, że ich rozwiązanie działa w sektorze AI/machine learning. W następnej kolejności wskazywały medical devices (39 proc.), telemedycynę (37 proc.) oraz samodzielną aplikację IT (35 proc.).

Rozwój start-upów nie jest wolny od trudności

Największe problem utrudniające rozwój nowatorskich rozwiązań start-upy uważają kwestie dotyczące promocji i sprzedaży (41 proc.) oraz znalezienie inwestora i finansowanie (35 proc.). Ponad 20 proc. spośród badanych wskazywało także na trudności w nawiązaniu współpracy zarówno ze stroną publiczną, jak i z organizacjami branżowymi, uczelniami i podmiotami leczniczymi.

Opracowany model biznesowy ma już 96 proc. start-upów - nieco więcej niż w zeszłorocznej edycji (92 proc.). Start-upy, które opracowały już także model płatności, wskazują, że zamierzają oferować swój produkt bądź usługę w modelu subskrypcyjnym (41 proc.) lub przy uwzględnieniu płatności jednorazowej (26 proc.).

Cieszy, że od zeszłego roku nie zmieniło się znacząco zainteresowanie placówek medycznych współpracą ze start-upami - choć trend ten spadł z 70 proc. do 63 proc., to wciąż jest to najczęściej udzielana odpowiedź. Świadczy to o otwartości podmiotów leczniczych na wdrażanie innowacji.

Największe różnice względem poprzednich edycji raportu pojawiły się w poziomie finansowania. W 2020 i 2021 r. najczęściej pozyskiwane przez start-upy finansowanie było na poziomie 1-2 mln zł. Mogła mieć na to wpływ popularność programów grantowych, takich jak 01.01.02 POPW, czy też funduszy inwestycyjnych BRIdge Alfa. W tegorocznej edycji raportu, start-upy najczęściej wskazywały, że ich finansowanie wynosiło od 2-5 mln zł. To może wskazywać na rozwój ich poziomu zaawansowania.

Ekspansja zagraniczna polskich start-upów

Polskie start-upy dostrzegają istotę ekspansji zagranicznej i prezentowania swojego rozwiązania również poza rodzimym rynkiem ochrony zdrowia. Choć ponad 50 proc. start-upów z raportu jeszcze nie jest obecna na rynkach zagranicznych, wskazują one, że mają to swoich planach.

Zwracają też uwagę na największe bariery w rozwijaniu swojego produkty za granicą. Są nimi regulacje prawne (48 proc.) oraz problemy z nawiązaniem kontaktów biznesowych (48 proc.). Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że niemal 20 proc. start-upów uczestniczących w raporcie z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód.

Są to wyniki cząstkowe raportu „Top Disruptors in Healthcare”. Z pozostałą częścią statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji Raportu w czerwcu br. podczas międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”.

Start-upy, które chciałyby wziąć udział w raporcie, organizatorzy zapraszają do nadsyłania odpowiedzi odp odpowiedzi do 9 maja 2022 r. w formularzu dostępnym TUTAJ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum