15 lat NCBR - ponad 1200 projektów z zakresu medycyny ze wsparciem ponad 7 mld zł

Autor: Jacek Janik • Źródło: rynekzdrowia.pl29 listopada 2022 08:26

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod koniec października obchodziło 15 lecie swojego istnienia. Przez te 15 lat NBCR z niewielkiej instytucji przekształciło się w wiodący ośrodek wspierający powstawanie przełomowych technologii w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Pokaźną część wszystkich wniosków składanych do NCBR, dotyczyły obszaru medycyny i biologii medycznej.

15 lat NCBR - ponad 1200 projektów z zakresu medycyny ze wsparciem ponad 7 mld zł
Fot. dr Adam Dawidziuk, ekspert operacyjny ds. medycyny i biotechnologii medycznej w Dziale Zarządzania Ekspertami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Prawie 15 proc. wszystkich wniosków składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczyło obszaru medycyny i biotechnologii medycznej (wg publikacji „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”)
  • W ramach POIR wsparcie przyznano dla ponad 350 projektów badawczych z obszaru medycyny a kwota ich dofinansowania wyniosła ponad 3 mld PLN. Biorąc pod uwagę całościowe finansowanie projektów z zakresu szeroko pojętej medycyny i farmacji, od początku istnienia NCBR dofinansowano ponad 1200 projektów na kwotę ponad 7 mld
  • Największą cześć dofinansowanych projektów z zakresu medycznychyny stanowią projekty badania farmaceutyczne i biotechnologiczne - w POIR było ich ponad 100 a kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,2 mld zł
  • Obszar inżynierii medycznej stanowi istotną część projektów medycznych wspieranych przez NCBR - w ramach w POIR było ich ponad 100 a kwota ich dofinansowania wyniosła około 0,5 mld zł

Przez 15 lat -1200 projektów na ponad 7 mld złotych

- Obszar medycyny jest dla NCBR szczególnie ważny. Widzimy niezwykły rozwój innowacyjnych rozwiązań wymagających wsparcia. Szczególnie dotyczy to farmacji, gdzie leczenie biologiczne, leki biopodobne, nowe technologie budzą ogromne zainteresowanie. Oczywiście standardowe terapie, tzw. małocząsteczkowe również są w kręgu zainteresowania wielu firm. Także projekty dotyczące dość dobrze poznanych mechanizmów mogą być innowacyjne, ponieważ sposób podejścia do nich się zmienia poprzez dodawanie nowych elementów – mówi dr Adam Dawidziuk, ekspert operacyjny ds. medycyny i biotechnologii medycznej w Dziale Zarządzania Ekspertami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR wspiera wiele innowacyjnych projektów z zakresu medycyny i biotechnologii. Pod względem kosztów kwalifikowalnych ich średnia wartość kształtowała się pomiędzy 10 a 12 mln zł. Jest to związane z wysokimi cenami aparatury i surowców niezbędnych do przeprowadzenia zaawansowanych prac badawczych oraz często drogim procesem certyfikacji nowych wyrobów medycznych.

Według klasyfikacji OECD, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla projektów medycznych przyznano wsparcie dla ponad 350 projektów badawczych, a kwota dofinansowania wyniosła ponad 3 mld PLN. Natomiast od początku funkcjonowania NCBR dofinansowało realizację ponad 1200 projektów medycznych na kwotę ponad 7 mld PLN.

Największą cześć w tej kategorii stanowią projekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. W ramach POIR było ich ponad 100, a kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,2 mld PLN. W obszarze biotechnologii medycznej 65 proc. projektów składanych było przez firmy z sektora małych i średnich firm, 30 proc. przez firmy duże oraz 5 proc. przez instytucje badawcze występujące jako lider konsorcjum.

Nie tylko farmacja

- Nie tylko technologie farmaceutyczne i biotechnologiczne rozwijają się niezwykle szybko. Obserwujemy także ogromny wzrost znaczenia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które wykorzystywane jest w coraz szerszym zakresie np.zarówno w projektowaniu i produkcji nowych leków monitowaniu stanu zdrowia pacjentów i dostosowywaniu do niego skutecznych terapii – mówi dr Dawidziuk.

- Kolejnym obszarem, w którym AI niezwykle dynamicznie się rozwija jest automatyczna analiza badań obrazowych zmian, na przykład w radiologii – podkreśla ekspert.

O ile do 2015 niewiele projektów dotyczyło sztucznej inteligencji (na kwotę 40 mln zł), to od tego czasu ich liczba wzrosła do ponad 100 na kwotę ponad 160 mln złotych.

Jak zwiększyć szanse na pozyskanie finansowania

Dotychczasowy tzw. wskaźnik sukcesu oceny (czyli odsetek wniosków ocenionych pozytywnie) wynosi 25 – 30 proc. w zależności od obszaru tematycznego, rodzaju konkursu. To oznacza, że co trzeci wniosek jest rekomendowany do dofinansowania. To bardzo wysoka wartość, jeżeli wziąć pod uwagę, że dotyczy to projektów o charakterze B+R, czyli najbardziej skomplikowanych i obarczonych dużym ryzykiem badawczym, które z założenia muszą zakończyć się wdrożeniem (produktu lub usługi) oraz wysokim poziomem opłacalności.

Jak wskazuje ekspert, kryteria, które najczęściej oceniane są negatywnie, to budżet projektu, jego realizacja  oraz wdrożenie wyników projektu.

- Spośród wniosków, które nie otrzymały dofinansowania kryteria te ocenione są negatywnie w ponad 50 proc. przypadków. Dodatkowo należy wskazać, że kryteria dotyczące innowacyjności czy też nowości rozwiązań z zakresu medycyny i farmacji, oceniane są negatywnie tylko w przypadku około 25 proc. wniosków, które nie otrzymały dofinansowania.

Świadczy to o bardzo wysokim poziomie naukowym składanych projektów, ale także o poważnych brakach w opisie planowanych badań, uzasadnieniu wydatków finansowych i analizie potencjalnego wdrożenia rezultatów – podkreśla dr Dawidziuk.

Dodaje: - podejście do oceny wpływających do NCBR wniosków wynika nie tylko z wymagań konkursowych lecz także z dbałości o poprawne i terminowe prowadzenie badań prowadzące do osiągnięcia zakładanych celów. także z naszej troski o osoby wnioskujące. Należy pamiętać, że Wnioskodawcy także partycypują w kosztach prowadzenia badań więc ich negatywne zakończenie może spowodować potencjalne poważne problemy finansowe. Takie właśnie ryzyko można zminimalizować poprzez właściwą konstrukcję planu badawczego i budżetu.

Chcemy, żeby innowacyjne firmy się rozwijały się i wyciągały wnioski z naszych uwag, aby skutecznie je poprawiły, tak aby miały one jak największą szansę powodzenia. Do prowadzenia projektów badawczych z zakresu medycyny i farmacji potrzebna jest odwaga i cierpliwość, bo jest to długotrwały i skomplikowany proces - podsumował dr Adam Dawidziuk z NCBR.

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat: