Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2023 roku wejdą zmiany i uproszczenia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia15 listopada 2022 18:30

Siedem dni na udział w konsultacjach publicznych zmienianego właśnie rozporządzenia mają zainteresowane strony. Minister Zdrowia zaproponował właśnie nowelizację aktu prawnego dotyczącego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2023 roku wejdą zmiany i uproszczenia
Zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie. Wejdą zmiany. Fot. Shutterstock
  • Projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
  • Celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie przepisów ww. rozporządzenia do procedowanej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • W tym ostatnim rozszerzono zakres informacji dotyczących wyrobu medycznego zawartych w zleceniu przez dookreślenie, że zlecenie zawiera dodatkowe informacje dotyczące wyrobu medycznego. Co jeszcze się zmieni?

Uproszczenie informacji i podpisy przy wysyłce

W konsekwencji zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie we wzorze zlecenia (patrz załączniki) dodano sekcję I.C.1.12 „dodatkowe informacje dotyczące wyrobu”. Dodanie jej umożliwi zawarcie w zleceniu wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zlecanego wyrobu medycznego. Przykładowo w tym polu będzie można wskazać stopień ucisku w przypadku wyrobów płaskodzianych, czy też preferowane wyposażenie dodatkowe.

- Zmiana ma charakter doprecyzowujący i porządkujący informacje przekazywane w zleceniu, bowiem dotychczas osoba uprawniona chcąc przekazać dodatkowe informacje czy wskazania do zlecenia, wpisywała je w pole „Kryteria przyznania wyrobu medycznego”, mimo iż informacje te nie stanowiły kryteriów przyznania wyrobu medycznego - brzmi uzasadnienie

Ponadto, w stosunku do obowiązującego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, projektowana zmiana wprowadza w sekcji I.C.1.4 pole „inna” oraz usuwa pole „przetoka ślinowa”. Zmiany te wynikają z rozszerzenia refundacji na inne rodzaje przetok i stomii, przy czym przetoka ślinowa będzie mieścić się w kategorii „inna”.

Dodatkowo, w związku z możliwością realizacji zleceń drogą wysyłkową, uproszczeniu uległ zakres informacji wymaganych przy odbiorze wyrobu medycznego.

W okresie epidemii obowiązek potwierdzania odbioru podpisem osobistym został zawieszony, co przyczyniło się do rozwinięcia realizacji zleceń drogą wysyłkową i zwiększenia dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców. Obowiązek realizacji wysyłki z podpisem osobistym przy odbiorze podnosi znacznie koszty realizacji zlecenia drogą wysyłkową.

- Biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia dostępności pacjentów do wyrobów medycznych, bez względu na miejsce zamieszkania czy kondycję zdrowotną, zrezygnowano z obowiązku poświadczania podpisem osobistym oraz umożliwiono potwierdzanie odbioru przez świadczeniodawcę, który jest związany warunkami realizacji świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia - czytamy w uzasadnieniu noweli rozporządzenia. Jego tekst wraz z załcznikami do pobrania poniżej.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum