JJ/Rynek Zdrowia | 25-07-2009 09:35

Zamość: będą mieli nowy rezonans magnetyczny

Jeszcze w tym roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wzbogaci się o nowy rezonans magnetyczny. Umożliwi to uczestnictwo placówki w

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy ministrem zdrowia a szpitalem, placówka otrzyma około 3,8 mln zł na zakup nowego sprzętu. Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w ramach środków własnych, przeznaczył na ten cel 900 tys.zł.

– Po wielu latach starań tak duża jednostka jak nasz szpital w końcu będzie wyposażona w sprzęt niezbędny do dokładnego diagnozowania pacjentów. Mam tu na myśli przede wszystkim pacjentów leczonych w szpitalu, którzy nie będą musieli być wysyłani w różne miejsca żeby wykonać tego typu badanie – mówi Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala.

Placówka przygotowuje się do ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej na najkorzystniejszą ofertę na zakupu sprzętu. Planuje się uruchomienie rezonansu magnetycznego nastąpi z początkiem nowego roku.

Szpital w Zamościu jest jedną z 6 placówek w kraju, która została wyłoniona w drodze konkursu do realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.