×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne. Nowe przepisy dopisano do innej ustawy

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia22 maja 2023 16:00

Rezygnacja z możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej, trzy miesiące zamiast sześciu na realizację zlecenia, a także możliwość realizacji zlecenia w częściach - to niektóre propozycje zmian w prawie, które "dorzucono" do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, a które dotyczą ochrony zdrowia.

Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne. Nowe przepisy dopisano do innej ustawy
Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne. Koniec z formą uproszczoną i krótszy czas na realizację Fot. Shutterstock
 • Do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie "wrzucono" także nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia. Projekt został skierowany do Sejmu
 • M.in. zaproponowano zmianę przepisów dotyczących wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Planuje się rezygnację z możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej
 • Zaproponowano też skrócenie możliwości realizacji zleceń z sześciu do maksymalnie trzech miesięcy
 • Pojawia się też możliwość realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach w przypadku innych zleceń niż comiesięczne

 

Zmiany w wyrobach medycznych. Bez zleceń wystawionych na wzorach uproszczonych

Przy okazji tworzenia projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, do dokumentu dodano kilka wrzutek wprowadzających zmiany do ustaw z obszaru zdrowia. Najwięcej zmian dotyczy przepisów o wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z propozycją zmian w ustawie refundacyjnej, proponuje się zniesienie możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

Jednakże mając na uwadze konieczność zapewnienia dalszej możliwości realizacji zleceń wystawionych na wzorach uproszczonych, które były wystawiane do końca 2022 roku (po dniu 1 stycznia 2023 r. takie zlecenia nie są wystawiane), zaproponowano przepis przejściowy umożliwiający ich realizację zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W uzasadnieniu projektodawca wskazuje, że dalsze wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej nie jest uzasadnione. Jednocześnie proponuje się zmiany w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną.

Zlecenia uproszczone są generowane w oparciu o zlecenie w jego pełnym określonym przepisami wymiarze, wyłącznie w sytuacji dostępu do systemu teleinformatycznego. W ramach projektowanych rozwiązań, funkcję tych zleceń będzie pełnić informacja o zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy. Przedstawiono katalog informacji, jakie ma zawierać:

 • identyfikator zlecenia składający się z maksymalnie 20 znaków generowany w momencie zapisu zlecenia przez system serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
 • kod dostępu składający się z 4 cyfr generowany w momencie zapisu zlecenia przez system serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, umożliwiający dostęp do zlecenia w połączeniu z identyfikatorem zlecenia, o którym mowa w pkt 1, albo numerem PESEL świadczeniobiorcy;
 • datę wystawienia zlecenia;
 • imię i nazwisko świadczeniobiorcy;
 • oznaczenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia lub naprawy;
 • datę, od której albo do której zlecenie może być zrealizowane, a w odniesieniu do wyrobów przysługujących comiesięcznie – wskazanie pierwszego miesiąca, w którym zlecenie może zostać zrealizowane.

Realizacja zlecenia na wyroby medyczne  częściach

Zaproponowano też skrócenie możliwości realizacji zleceń z 6 miesięcy do maksymalnie 3 miesięcy. Ma to pozwolić osobie uprawnionej wystawiać zlecenia na okres 12 miesięcy, ale ich realizacja będzie możliwa w częściach, obejmujących okresy nie dłuższe niż 3 miesiące. W uzasadnieniu czytamy, że pacjenci często "magazynują" wyroby na zapas, które w związku ze zmianą stanu zdrowia czy zmianami fizjologicznymi, okazują się w późniejszym okresie źle dopasowane. Późniejsze próby zwrotu okazują się logistycznie i prawnie niemożliwe, a pacjent jest zaopatrzony w niedostosowany wyrób i nie może otrzymać nowego zlecenia.

Kolejna propozycja to możliwość realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach w przypadku innych zleceń niż comiesięczne. Na dziś jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest to zlecenie comiesięczne.

Proponowany art. 38d ust. 4a: W przypadku zleceń na wyroby medyczne, innych niż przysługujące comiesięcznie, dopuszcza się możliwość realizacji zleceń w częściach, odpowiadających liczbie zleconych wyrobów. Wejście w życie tej zmiany określono na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Doprecyzowano też postępowanie z wystawionym zleceniem w formie elektronicznej w przypadku braku możliwości jego realizacji tak, by umożliwić realizację takiego zlecenia u innego świadczeniodawcy.

Gdy dany podmiot nie może zrealizować zlecenia:

 • zwraca, o ile to możliwe, zlecenie wystawione w postaci papierowej świadczeniobiorcy albo osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;
 • zwraca zlecenie do realizacji za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach – dla zleceń w postaci
  elektronicznej.

Dookreślono też termin przechowywania dokumentacji przez pominięcie sformułowań "co najmniej", w odniesieniu do okresu przechowywania dokumentacji. To przepisy art. 38d, ust. 12 i 12a:

12. Po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci papierowej świadczeniodawca realizujący zlecenie przechowuje zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą jego realizację lub związaną z jego realizacją przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

12a. Po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci elektronicznej jest ono przechowywane przez serwisy internetowe lub usługi informatyczne Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia. Dokumentację potwierdzającą realizację zlecenia lub dokumentację związaną z jego realizacją w postaci elektronicznej, która została wytworzona w postaci papierowej, świadczeniodawca przechowuje przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

Wprowadzono przepis przejściowy dotyczący zachowania ważności zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne sporządzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wystawionych i potwierdzonych lub częściowo zrealizowanych, na okres, na jaki zostały sporządzone, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze