Szpital wyprzedaje sprzęt. W ofercie m.in. mammograf, aparat RTG i laser diodowy

Autor: oprac. SzB • Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Rynek Zdrowia16 maja 2022 12:00

Szpital wyprzedaje sprzęt. W ofercie są m.in. mammograf, aparat RTG, laser diodowy czy aparaty do znieczulania. Czas na składanie wniosków i ofert jest do 13 czerwca.

Szpital wyprzedaje sprzęt. W ofercie m.in. mammograf, aparat RTG i laser diodowy
Szpital wyprzedaje swój sprzęt. Można już składać oferty. Zdj. ilustracyjne Fot. Shutterstock
 • Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano ogłoszenie o sprzedaży składników majątku trwałego spółki Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju
 • W ofercie sprzedaży są m.in. aparaty do hemodializy, mammograf, aparat RTG, laser diodowy czy aparaty do znieczulania
 • Czas na składanie ofert wyznaczono 13 czerwca. Jak informuje MZ każdy kupujący może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem specjalnego formularza
 • Organizator sprzedaży dodaje, że cena jest jedynym kryterium wyboru - oznacza to, że wybrana zostanie najwyższa oferta

Szpital wyprzedaje sprzęt. Można już składać oferty

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju wyprzedaje swój sprzęt. Można już składać oferty za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca do godz. 10.

Wykonawca następnie szyfruje ofertę. W formularzu oferty jest on zobowiązany do podania adresu skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z danym postępowaniem.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, każdy kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Ich otwarcie nastąpi 13 czerwca o godz. 11 (otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu).

Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert. Organizator sprzedaży dodaje, że cena jest jedynym kryterium wyboru - oznacza to, że wybrana zostanie oferta z najwyższą kwotą. 

Oferta powinna zawierać:

 • numer dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS-u (w przypadku osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży, a także
 • zaakceptowany wzór umowy sprzedaży stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o sprzedaży.

Załącznik z dokumentami udostępniamy poniżej. 

- Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym sprzedawanego sprzętu w dniach 23.05 - 10.06.2022 r. w godzinach 8.00 - 15.00, w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy-Zdroju - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

Jaki sprzęt można kupić?

Specjalistyczne Centrum Medyczne oferuje do sprzedaży następujący sprzęt:

 • aparaty do hemodializy;
 • laser diodowy;
 • skanery RTG;
 • aparaty do znieczulania;
 • mammograficzną stację opisową;
 • mammograf;
 • aparat RTG z lampą;
 • aparat RTG z ramieniem C.

Jak czytamy w ogłoszeniu sprzedaży, nie wszystkie przedmioty wystawione są kompletne i sprawne technicznie.

Osoba, która wygra dany przetarg, jest zobowiązana na własny koszt do wyprowadzenia danego sprzętu z pomieszczeń Specjalistycznego Centrum Medycznego, a także jego załadunku i transportu. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum