×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

RPP: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych

Autor: Daniel Mieczkowski, RPP/Rynek Zdrowia14 grudnia 2011 06:15

Znane już są wyniki ogólnopolskich kontroli przeprowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta. Wcześniej rezultaty działań kontrolnych przedstawili Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Główny Inspektor Sanitarny. Kontrolujące instytucje zwróciły uwagę na wiele uchybień i nieprawidłowości, stanowiących zagrożenie dla personelu i pacjentów szpitali psychiatrycznych.

RPP: raport o (złym) stanie szpitali psychiatrycznych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływały do tej pory niepokojące informacje dotyczące m.in. złego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń oraz złego stanu technicznego budynków szpitali psychiatrycznych. Jak informuje RPP, zdarzające się sytuacje to m.in. odpadanie tynku w budynkach, brak odpowiedniej wentylacji, nieszczelne i niedomykające się okna, a nawet pożary w budynkach.

W związku z tym w marcu br. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpiła z prośbą o dokonanie właściwych kontroli. Zdaniem Krystyny Barbary Kozłowskiej analiza otrzymanych raportów będzie niezwykle pomocna w realizacji zadań w ochronie praw pacjenta, w tym przy tworzeniu planów kontroli przeprowadzanych przez Biuro RPP.

- Przede wszystkim przyczyni się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w tego typu placówkach - uważa Krystyna Barbara Kozłowska.

Zły stan techniczno-sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) skontrolował ponad 370 oddziałów psychiatrycznych w całej Polsce. Z kontroli wynika, że na ogół w szpitalach nie ma zaniedbań epidemiologicznych oraz lecznice posiadają procedury higieniczne, które są przestrzegane. Jednak w bardzo wielu jednostkach kontrolerzy GIS mają zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego placówek.

Stwierdzenia z kontroli oddziałów psychiatrycznych w województwie kujawsko-pomorskim mogą posłużyć za podsumowanie stanu jednostek w całym kraju:

- Problemem jest stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i sprzętu placówek psychiatrycznych. Pomimo wielu utrudnień, wynikających najczęściej z braku środków finansowych, w oddziałach leczenia chorób psychiatrycznych w miarę możliwości przeprowadzane są remonty bieżące - piszą kontrolerzy.

Jak jednak zauważają, efekty takich prac są zwykle krótkotrwałe ze względu na specyfikę schorzeń przebywających tam chorych, i w związku z tym pomieszczenia oddziałów psychiatrycznych powinny być remontowane w zasadzie w systemie ciągłym.

Brud i pleśń

Wśród uwag kontrolerów z całej Polski powtarzają się takie opisy jak ten z województwa opolskiego:

"Brudne z naciekami i nalotem pleśni, zakurzone z odpryskami tynku/farby ściany i sufity, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa, wyeksploatowana wykładzina podłogowa z poodklejanymi listwami przypodłogowymi lub ich brakiem w salach chorych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i korytarzach, zapleśniałe silikonowe uszczelnienia armatury sanitarnej, fugi między kafelkami".

Kontrolerzy GIS w województwie wielkopolskim zwrócili też uwagę na fakt, że specyfika placówek psychiatrycznych, mimo właściwego oznakowania zakazu palenia tytoniu, wpływa na utrudnienie egzekwowania przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Kontrole w całym kraju stwierdziły również wiele nieprawidłowości w zakresie higieny żywności i żywienia.

Z kolei w województwie pomorskim kontrolerzy GIS zwrócili uwagę też na to, że nie we wszystkich obiektach znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynki się nie zawalą

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) przeprowadził w 2011 roku kontrole w 101 szpitalach psychiatrycznych i stwierdził, że stan techniczny większości sprawdzanych obiektów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w nich osób.

W 65 placówkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie utrzymania i bezpiecznego użytkowania. W przypadku 28 placówek GUNB uznał stan techniczny za dobry, wykrywając jedynie drobne zaniedbania.

Jednak stan siedmiu szpitali kontrolowanych przez GUNB budził poważniejsze zastrzeżenia. Chodziło o stan techniczny obiektów i instalacji, a także samowolne zmiany sposobu użytkowania budynku. W tych przypadkach zostały podjęte postępowania administracyjne.

Braki i awarie

Do poważniejszych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem budynków szpitalnych w odpowiednim stanie i zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania należały według GUNB: niesprawna instalacja odgromowa, brak wentylacji grawitacyjnej w salach, brak wentylacji w kotłowni, brak izolacji fundamentu budynku, pęknięcia na ścianach, czy odpadający gzyms elewacji. Stan kotłowni w jednym ze szpitali GUNB ocenił jako nie nadający się do użytkowania.

Przypadki, w których GUNB stwierdzał nieodpowiedni stan techniczny budynków, dotyczyły zasadniczo obiektów starych (w tym zabytkowych - wymagających współpracy z konserwatorem zabytków). Kłopoty miały też placówki, przeznaczone do przeniesienia w najbliższym czasie do innych obiektów.

GUNB podkreśla, że najczęściej występujące nieprawidłowości w skontrolowanych placówkach miały charakter formalny.

W wyniku przeprowadzonych przez GUNB wydano jedną decyzję o całkowitym wyłączeniu budynku z użytkowania, nakazano usunięcie nieprawidłowości w 12 placówkach. Ponadto wszczęto siedem postępowań administracyjnych, nałożono dwa mandaty karne w wysokości 100 i 200 zł. W stosunku do części szpitali zaplanowano niezwłoczne rekontrole.

Strażacy boją się o życie pacjentów

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) oceniając wyniki swoich 290 kontroli dokonanych w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce stwierdza natomiast, że stan ochrony przeciwpożarowej jest w lecznicach niezadowalający.

KGPSP informuje, że nieprawidłowości stwierdzono w większości kontrolowanych szpitali (aż 84,4 proc.). Strażacy podkreślają, że wiele stwierdzonych nieprawidłowości może powodować powstanie realnego zagrożenia dla życia ludzi. 48 proc. placówek nie zapewnia warunków bezpiecznej ewakuacji.

Według KGPSP dyrektorzy szpitali powinni bezwzględnie podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia w obiektach warunków powodujących zagrożenie życia ludzi. Strażacy ostrzegają, że jeżeli usunięcie warunków powodujących zagrożenie życia nie będzie możliwe, konieczne będzie niezwłoczne zaprzestanie eksploatacji budynków do momentu zlikwidowania czynników stwarzających zagrożenie.

KGPSP zapowiada, że mając na uwadze niewłaściwy stan ochrony przeciwpożarowej w części szpitali będzie prowadzić ich stały monitoring, włączając w to zarówno kontrole w kolejnych latach, jak i konieczność pełnego wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przeprowadzonych 290 kontroli wszczęła postępowania nakazowo-egzekucyjne, w ramach których wydano 179 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień. W jednym przypadku doszło do zakazu eksploatacji budynku. Nałożono cztery mandaty karne.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum