Ponad 200 uwag do rozporządzenia o wyrobach medycznych na zlecenie. MZ uwzględniło ważne wnioski

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia27 października 2022 11:50

Ponad 200 uwag zgłoszono do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dokument został przekazany do Komisji Prawniczej. Resort zdrowia uwzględnił kilka ważnych wniosków środowiska oraz pacjentów.

Ponad 200 uwag do rozporządzenia o wyrobach medycznych na zlecenie. MZ uwzględniło ważne wnioski
Ponad 200 uwag do rozporządzenia o wyrobach medycznych na zlecenie. MZ uwzględniło ważne wnioski Fot.Shutterstock
 • Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest już po konsultacjach publicznych i został przekazany do Komisji Prawniczej
 • W piśmie skierowanym do RCL poproszono o rozpatrzenie projektu bez zbędnej zwłoki ze względu na "potrzebę sprawnego podpisania i ogłoszenia rozporządzenia"
 • W załączniku do projektu uwzględniono także raport z konsultacji, który zawiera ponad 200 uwag
 • Uwzględniono m.in. wniosek o umożliwienie refundacji soczewek hybrydowych, za które obecnie pacjent płaci 100 proc. czy też wykreślenia z kolumny „wyroby medyczne” przepisów dotyczących oceny chłonności pieluchomajtek

Wyroby medyczne na zlecenie. Projekt już po konsultacjach

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został przekazany do Komisji Prawniczej razem z uzasadnieniem i raportem z konsultacji publicznych.

Z uwagi na potrzebę sprawnego podpisania i ogłoszenia rozporządzenia oraz dostosowania się świadczeniodawców i NFZ do zmiany przepisów, zwracam się z równoczesną prośbą o potraktowanie sprawy bez zbędnej zwłoki – czytamy w piśmie skierowanym do Agnieszki Juszczyk, dyrektor Departamentu Prawa Społecznego i Infrastruktury w Rządowym Centrum Legislacji.

Jak z kolei wynika z odpowiedzi przesłanej przez dyrektor wymienionego wyżej departamentu, projekt "nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą", przy czym korekty wymaga przepis § 1 pkt 2 lit. n projektu: zastąpienie wyrazów "lp. 99-105 otrzymuje brzmienie" wyrazami "lp. 99-105 otrzymują brzmienie".

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło ważne wnioski w rozporządzeniu 

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji rozporządzenia o wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie po ogłoszeniu jego założeń, wywołał gorącą dyskusję. M.in. w środowisku stomików, którzy mówili wprost, że "godzi we wszystkie aspekty życia osób ze stomią, przez co będziemy wykluczeni, będziemy zamknięci w czterech ścianach". Wątpliwości względem projektu zgłaszali również cukrzycy, a ogromne kontrowersje wywołał zapis o refundacji uzależnionej od chłonności pieluchomajtek. 

W raporcie z konsultacji resort zdrowia poinformował, które uwagi do projektu zostały ostatecznie uwzględnione. 

Uwagi uwzględnione przez resort zdrowia:

 • Dopuszczenie wyrobów z dodatkiem bawełny, usunięcie zapisu wymogu płaskiego szwu, umożliwienie refundacji 2 razy w roku, dodanie innych części garderoby jak rękawiczki czy stopki, jak również odzieży na klatkę piersiową i głowę. Uwzględnienie aktualnych cen wyrobów. Postulaty zostały w większości uwzględnione w projekcie opublikowanego rozporządzenia. Uwaga dot. odzieży kompresyjnej na klatkę piersiową i głowę nie uwzględniona. Brak wystarczającej argumentacji we wskazaniu. 
 • Umożliwienie refundacji soczewek hybrydowych, za które obecnie pacjent płaci 100 proc.,
 • należy uzupełnić personel zlecający o lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • wprowadzenie w przedmiotowym rozporządzeniu możliwości wystawiania przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej wniosków na zaopatrzenie urologiczne: P 97 worki do zbiórki moczu,
 • dodanie jako osoby uprawnionej do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej,
 • System refundacji został podzielony na 2 kategorie wyrobów: wyroby podstawowe – worki, płytki, w tym także uwzględniono zestaw do irygacji stomii oraz worki do zbiórki moczu – z 0% udziałem pacjenta, w formie podwyższonego ryczałtu – do 450 zł kolostomia i ileostomia, 530 zł urostomia. Dodatkowo osobna kategoria na wyroby uszczelniające i wspomagające – z dodatkowo uwzględnionymi środkami zagęszczającymi treść jelitową – limit 120 zł z 20% udziałem pacjenta. Dodano dodatkowe kategorie 99A i 100A, na pierwsze zlecenie miesięczne po operacji wyłonienia stomii lub przetoki, które pozwala na realizację zaopatrzenia w kwocie 200% limitu, co ma umożliwić pacjentowi wypróbowanie różnych worków i wyrobów w celu najlepszego dopasowania do stomii
 • należy uzupełnić personel zlecający o lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • wykreślenie z kolumny „wyroby medyczne” przepisów dotyczących oceny chłonności pieluchomajtek,
 • konieczność wprowadzenia oddzielnej liczby porządkowej dla maski, tak aby była możliwość wypisania oraz realizacji zlecenia,
 • poszerzenie refundacji FGM dla pacjentów z wrodzonym hiperinsulinizmem,
 • refundacja dla wszystkich kobiet w ciąży na insulinoterapii,
 • poszerzenie osób uprawnionych o: lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie perinatologii i lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum