POLMED o wykorzystaniu sprzętu medycznego (na marginesie raportu NIK)

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 01 lipca 2013 16:36

Polskie szpitale nie mają na wyposażeniu zbyt dużo sprzętu - zauważa Izba POLMED nawiązując do raportu NIK z 19 czerwca nt. zakupów i wykorzystaniu aparatury medycznej współfinansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych.

POLMED o wykorzystaniu sprzętu medycznego (na marginesie raportu NIK)

W porównaniu z innymi krajami OECD Polska nadal pozostaje w tyle pod względem średniego poziomu nasycenia zaawansowaną aparaturą medyczną - czytamy w stanowisku z 1 lipca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Izba przyznaje, że sytuacja w Polsce co prawda poprawia się. W ostatnim czasie wzrosła liczba np. tomografów komputerowych oraz rezonansów magnetycznych przypadających na milion mieszkańców i wynosi ona obecnie odpowiednio 13,5 i 4,8. Jednak średnia OECD dla tych urządzeń to odpowiednio 23,2 oraz 13,3.

Problemem nie jest zatem zbyt duże nasycenie szpitali sprzętem, lecz dokonywanie jego zakupu bez właściwego rozpoznania zarówno zapotrzebowania i możliwości danej placówki ochrony zdrowia, jak również potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w poszczególnych regionach kraju - zwraca uwagę POLMED.

Często zdarza się, że możliwości nowoczesnej aparatury nie są wykorzystywane, ponieważ przed zakupem nie pomyślano o takich aspektach jak szkolenia personelu, czy też odpowiednie serwisowanie urządzeń. Dokonywanie nieprzemyślanych zakupów skutkowało tym, że w niektórych szpitalach specjalistyczny sprzęt nie był wykorzystywany w ogóle lub korzystano z niego w bardzo ograniczonym czasie (ze względu na brak środków na dokonanie niezbędnych napraw) oraz zakresie (ze względu np. na brak pacjentów).

Anna Janczewska-Radwan, prezes Izby POLMED, przypomina, że efektywnym narzędziem, które ma pomóc zamawiającemu przy tworzeniu SIWZ, a tym samym przyczynić się do zweryfikowania jego potrzeb w stosunku do technologii oferowanych przez producentów sprzętu medycznego, jest dialog techniczny, który zamawiający mogą stosować od lutego 2013 r.   

Instytucja ta umożliwia zamawiającemu, jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z doradztwa zewnętrznych ekspertów, naukowców, firm konsultingowych czy też, co ważne, ewentualnych przyszłych uczestników postępowania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum