Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 24-08-2017 11:45

Opole: Uniwersytecki Szpital Kliniczny zakupi sprzęt za ponad 4 mln zł

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał ponad 3,5 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu pomocnego w leczeniu chorób układu krążenia. Dodatkowe 628 tys. zł stanowić będzie wkład własny szpitala. Całość funduszy przeznaczona będzie na poprawę jakości i skrócenie czasu leczenia.

Na zakup sprzętu opolski szpital otrzymał 3,5 mln zł dofinansowania, wkład własny lecznicy to 628 tys. zł. Fot. PTWP

Do USK trafi m.in. aparat do badań echokardiograficznych, pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej, zintegrowany system do stacjonarnego monitorowania funkcji życiowych pacjentów, zestaw do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych, stół do testów pochyleniowych z nieinwazyjnym monitorowaniem układu krążenia i autonomicznego układu krążenia czy aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy.

Całość projektu opiewa na kwotę blisko 4,2 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Program Infrastruktura i Środowisko opolski szpital otrzymał 3,5 mln zł dofinansowania, a 628 tys. zł stanowi wkład własny szpitala.

Zakup i instalacja nowego sprzętu medycznego na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii realizowane będą od listopada do czerwca 2018 r.

Więcej: www.opole.wyborcza.pl