PAP/Rynek Zdrowia | 23-11-2017 15:00

MS: nowoczesny sprzęt ratowniczy dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał dziś (23 listopada) w Krakowie z przedstawicielami małopolskich samorządów umowy na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu do strażaków, którzy ochotniczo niosą pomoc ofiarom wypadków, trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Państwowa Straż Pożarna fot. Paweł Pawłowski PTWP

To pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości - w przyszłym roku sprzęt ratowniczy powinny dostać wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce.

- Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa [...]. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski. Podjąłem bowiem decyzję, że niemałą część środków Funduszu przekażę dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych - powiedział Zbigniew Ziobro podczas uroczystości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Za pośrednictwem małopolskich samorządów strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają najlepszy sprzęt ratowniczy o wartości 10 mln zł. Będzie to m.in. kilkanaście specjalistycznych wozów ratownictwa drogowego, 200 defibrylatorów i 630 w pełni wyposażonych profesjonalnych medycznych zestawów ratowniczych do niesienia natychmiastowej pomocy.

Minister podkreślił, że to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków na drogach i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. butle tlenowe i defibrylatory, pomoże im w ratowaniu tysięcy ludzi.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. 

Jednym z priorytetów dla Ministerstwa Sprawiedliwości jest realizowany w ramach Funduszu program zakupu urządzeń niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o udział w programie, realizowanym pilotażowo w województwie małopolskim, złożonych zostało ponad 170 wniosków o przyznanie dotacji na sprzęt dla strażaków z OSP. W przyszłym roku program będzie rozszerzany na pozostałe województwa w Polsce.