Lubuskie: nowy sprzęt dla SOR-ów. Trafi do Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, ale i do...

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 31 lipca 2018 16:40

Szpitalne oddziały ratunkowe lubuskich szpitali wzbogacą się o nowy sprzęt. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymały m.in. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Łącznie to 650 tys. zł.

Szpitalne oddziały ratunkowe doposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Fot. Archiwum

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, do zielonogórskiego szpitala trafi sprzęt o wartości 295 tys. zł, a do gorzowskiego urządzania o wartości 358 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały także inne lubuskie szpitale. Nowe wyposażenie sor-ów trafi do Nowej Soli (340 tys. zł), Słubic (423 tys. zł) oraz Świebodzina (368 tys. zł).

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Komitet powołany został zgodnie z wymogiem wskazanym w Umowie Partnerstwa, w celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Komitet Sterujący posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Do zadań Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia należy w szczególności uzgadnianie dla każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym planów działań w sektorze zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków krajowych, dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych oraz weryfikowanie i akceptowanie propozycji projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia.

Komitet będzie na bieżąco analizował kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planów działań na cele Policy Paper, Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum