Każde dziecko z niedosłuchem wymaga indywidualnego podejścia

Autor: Aleksandra Włodarska vel Głowacka • • 15 czerwca 2017 08:38

Cechą charakterystyczną narządu słuchu człowieka jest możliwość odbierania bardzo szerokiej skali dźwięków. W przypadku uszkodzenia słuchu zdolność ta jest obniżona lub w ogóle nie istnieje - pisze Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO.

Każde dziecko z niedosłuchem wymaga indywidualnego podejścia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

U osób z uszkodzonym słuchem poznanie otaczającej rzeczywistości ogranicza się do modalności wzrokowej, która czasem wspomagana jest zmysłem dotyku, węchu, wibracji, odczytywaniem mowy z ust.

Informacje dostarczone tą drogą są jednak uboższe, dlatego też wiele zależy od wczesnych doświadczeń dziecka. Uszkodzenia narządu słuchu bezpośrednio nie wpływają na zdolności intelektualną i psychiczną człowieka. Utrudnia jednak komunikowanie się z ludźmi słyszącymi.

Pobudzanie i uwrażliwianie słuchu
od najwcześniejszych lat życia daje dziecku z wadą słuchu szansę lepszego poznania i odzwierciedlania otaczającej go rzeczywistości. Wczesna diagnoza i wytyczenie odpowiedniej, indywidualnej ścieżki wychowania dziecka głuchego daje ogromne szanse na normalny rozwój i prawidłowe funkcjonowania w społeczeństwie.

Przesiewowe badania słuchu wykonywane tuż po narodzinach dziecka dają możliwość wczesnej interwencji i dalszych badań, szybkiego aparatownia lub implantowania, odpowiedniej rehabilitacji.

Pierwszy rok życia dziecka, to najważniejszy czas dla jego rozwoju. Dlatego jak najwcześniejsze zaopatrzenie dziecka w sprzęt wspomagający słyszenie jest niezbędny.

Niezależnie od tego, czy dziecko jest kwalifikowane do używania aparatów słuchowych, czy wszczepienia implantu, musimy dać mu szansę na jak najlepszą i jak najwcześniejszą stymulację resztek słuchowych. Jest wiele metod wychowania słuchowego, które pozwalają już w wieku niemowlęcym nauczyć dziecko dostrzegać dźwięki i je rozumieć.

Aparaty słuchowe są przeważnie pierwszym urządzeniem wspomagającym słuch jakie jest zalecane dziecku przez specjalistów. Są to urządzenia wysokiej klasy, lecz równocześnie bardzo drogie. Każde dziecko ma inny niedosłuch i inne potrzeby. Indywidualne podejście do wyboru odpowiednich aparatów jest niezbędne.

Zasady refundacji wypracowane latami
Obecnie refundacja obejmuje aparaty słuchowe dla obu uszu. Od stycznia 2014 roku dla osób do 26. roku życia - w przypadkach niedosłuchów powyżej 31 dB HL - refundacja wynosi 2000 zł na jeden aparat słuchowy, czyli dla obu uszu 4000 zł oraz 60 zł na wkładkę uszną.

Każda osoba dorosła z niedosłuchem powyżej 41 dB HL, ma możliwości otrzymania refundacji w wysokości 700 zł na jeden aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Łącznie na dwoje uszu to 1500 zł.

Taka refundacja (w ramach NFZ - red.) przysługują osobie do 26. roku życia raz na trzy lata, a pacjentowi w wieku powyżej 26 lat - raz na pięć lat. Tak dobry, jak na polskie warunki, system refundacyjny został wypracowany latami, przy udziale i konsultacjach Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Oprócz refundacji NFZ, każda osoba posiadająca tzw. orzeczenie niepełnosprawności może starać się o dodatkowe wsparcie ze środków PFRON.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla użytkowników aparatów słuchowych. Czas oczekiwania nie jest zbyt długi, a czasami refundacja pokrywa całkowicie koszt aparatu słuchowego dla pacjenta.

Dopasowanie aparatu
Ważnym aspektem przy zakupie aparatów słuchowych jest to, że należy wykonać procedury ich dopasowania. Typowy proces dopasowania aparatu słuchowego - od wejścia do wyjścia pacjenta - zajmuje minimum 4 godziny. U dzieci przeważnie jest to kilka wizyt.

Pacjenci mają zapewnioną opiekę przez kolejne lata w taki sposób, aby w razie pogorszenia słuchu czy jakichkolwiek problemów mogli swobodnie wrócić do protetyka słuchu. Odzwierciedleniem złożoności tego procesu są wydane zalecenia oraz normy: Standard zaopatrzenia w zakresie protezowania słuchu (11.12.2008); Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci od 0. do 4. roku życia (wrzesień 2011); norma europejska ISO EN 15927:2010 - Usługi świadczone przez protetyków słuchu.

Wymóg amerykańskiego Food and Drug Administration (FDA) dotyczący sprzedaży aparatów słuchowych wymusza na sprzedającym informowanie pacjenta, że wyrób przed użytkowaniem musi być dopasowany przez specjalistę.

Aparaty słuchowe oraz wkładki uszne są to wyroby medyczne, które dopasowywane są do indywidualnych potrzeb pacjenta. U malutkiego dziecka wkładki trzeba zmieniać co kilka tygodni, potem miesięcy.

Odpowiednie ustawienie aparatów słuchowych wymaga wielu wizyt, ponieważ małe dziecko nie jest w stanie powiedzieć, czy dobrze słyszy na odpowiednich częstotliwościach, a dokładne badania słuchu u niemowlaków są trudne do wykonania.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum