Diagnostyka pomaga w podejmowaniu decyzji. Wpływa na wyniki zdrowotne całego społeczeństwa

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia19 października 2022 17:00

Niezwykle satysfakcjonująca jest świadomość, że możemy pomóc pracownikom ochrony zdrowia w postawieniu prawidłowej diagnozy, podjęcia najbardziej odpowiedniego leczenia i uzyskania najlepszych możliwych wyników zdrowotnych dla pacjenta - mówi Dirk Jan Paans, dyrektor generalny Roche Diagnostics w Polsce.

Diagnostyka pomaga w podejmowaniu decyzji. Wpływa na wyniki zdrowotne całego społeczeństwa
Myślę, że znaczenie diagnostyki w ochronie zdrowia jest wciąż niedoceniane - mówi Dirk Jan Paansen Fot. Roche Diagnostics
  • Roche jest firmą, która skupia się na rozwoju i udostępnianiu innowacyjnych technologii lekowych, jak i diagnostycznych w wielu obszarach terapeutycznych
  • Diagnostyka determinuje kierunek podejmowanych decyzji terapeutycznych i mocno wpływa na osiąganie lepszych efektów zdrowotnych - mówi Dirk Jan Paans, dyrektor generalny Roche Diagnostics w Polsce
  • Szerszy dostęp do rozwiązań diagnostycznych prawdopodobnie wiąże się z edukacją, która nadal jest potrzebna, aby zapewnić lekarzom komfort i pewność, że w razie potrzeby zlecą odpowiednie badanie
  • Kwestia reformy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i większej dostępności do badań diagnostycznych w POZ będzie jednym z tematów XVIII Forum Rynku Zdrowia 25 października 2022 r. ZAREJESTRUJ SIĘ

Tempo rozwoju technologicznego i cyfrowego wzrosło

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Co okazało się największym wyzwaniem w obszarze diagnostyki w momencie wybuchu epidemii COVID-19? Jak sytuacja ewoluowała? Jak Pan ocenia przygotowanie sektora diagnostycznego na takie zdarzenia?

Dirk Jan Paans, dyrektor generalny Roche Diagnostics w Polsce: Na początku pandemii największym wyzwaniem było opracowanie rozwiązań diagnostycznych w kierunku identyfikacji wirusa SARS-CoV-2 w bardzo krótkim czasie. To ogromny sukces i zasługa całej branży diagnostycznej, że tak szybko udało nam się rozpoznać mechanizmy działania wirusa i opracować testy diagnostyczne. Dzięki nim byliśmy w stanie stosunkowo szybko rozpocząć diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2 – identyfikować osoby zakażone i je izolować, ograniczając dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Wraz z rozwojem pandemii musieliśmy szybko przeskalować produkcję. To było naprawdę duże wyzwanie. Dzięki diagnostyce, również producenci szczepionek mogli zmierzyć skuteczność swoich produktów w fazie rozwoju.

Warto spojrzeć na tę szczególną sytuację również z szerszej perspektywy, mając na uwadze jej wpływ na gospodarkę i system opieki zdrowotnej. Pamiętamy o dużej liczbie osób hospitalizowanych, przebywających na oddziałach intensywnej terapii, o osobach, które z powodu COVID-19 zmarły.

W tym samym czasie opieka zdrowotna w innych obszarach była w dużej mierze zagrożona z powodu braku łóżek szpitalnych, personelu medycznego i zasobów zapewniających bezpieczeństwo zarówno personelu jak i pacjentów. Lockdown'y i kolejne restrykcje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się infekcji miały ogromny wpływ na gospodarki na całym świecie. Konsekwencje tej sytuacji będą odczuwalne jeszcze przez długi czas.

Pandemia przyniosła jednocześnie zmianę sposobu myślenia i działania, co z pewnością będzie procentowało w przyszłości. Tempo rozwoju technologicznego i cyfrowego wzrosło. Telemedycyna, e-recepta czy testy diagnostyczne możliwe do samodzielnego wykonania już wpisały się w naszą rzeczywistość. Udowodniono, że systemy opieki zdrowotnej mogą działać szybko, aby wprowadzać nowe technologie.

Głęboko wierzę, że dzięki pandemii wzrosła również świadomość, jaką wartość dla całego społeczeństwa niesie wysokiej jakości diagnostyka.

Jesteśmy dumni ze wszystkich rozwiązań, jakie oferujemy

Jakiego rodzaju rozwiązania oferuje dziś Roche Diagnostics i kto jest odbiorcą Państwa oferty?

Roche jest firmą, która skupia się na rozwoju i udostępnianiu innowacyjnych technologii lekowych, jak i diagnostycznych w wielu obszarach terapeutycznych.

Od strony diagnostycznej oferujemy szeroką gamę produktów w zakresie chemii klinicznej, immunochemii, diagnostyki tkanek, diagnostyki molekularnej oraz sekwencjonowania. Oprócz rozwiązań sprzętowych – instrumentów laboratoryjnych czy testów –  postęp technologiczny pozwala nam oferować coraz więcej rozwiązań z zakresu digitalizacji i technologii cyfrowych jak i szerokiej automatyzacji.

Duża część naszej oferty skierowana jest do laboratoriów diagnostycznych, ale opracowujemy również mniejsze systemy, które wykorzystywane są w szpitalach, na izbach przyjęć czy w domach pacjentów. W przypadku COVID-19 opracowaliśmy również wysokoczułe testy kasetkowe.

Są jakieś rozwiązania, z których Roche Diagnostics jest szczególnie dumny?

Jesteśmy dumni ze wszystkich rozwiązań, jakie oferujemy. Za każdym wykonanym badaniem czy testem diagnostycznym stoi pacjent. Niezwykle satysfakcjonująca jest świadomość, że możemy pomóc pracownikom ochrony zdrowia w postawieniu prawidłowej diagnozy, podjęcia najbardziej odpowiedniego leczenia i uzyskania najlepszych możliwych wyników zdrowotnych dla pacjenta.

To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to ogromny wkład, jaki w ciągu 125 lat istnienia Roche wniósł do postępu w opiece zdrowotnej.

Dla przykładu – jeszcze kilka dekad temu rak piersi był postrzegany jako jedna choroba. Dzisiaj, dzięki rozwojowi nauki i technologii, potrafimy różnicować podtypy tego nowotworu. Równolegle opracowano terapie ukierunkowane molekularnie dla części z tych podtypów.

Wszystko po to, by można było personalizować terapię dla konkretnego pacjenta, uzyskując możliwie najlepsze efekty leczenia. Wciąż jest jednak miejsce na dalszy rozwój i to właśnie motywuje nas do ciągłego poszukiwania kolejnych rozwiązań diagnostycznych.

Mówiąc o spektrum dostępnych dzisiaj rozwiązań diagnostycznych warto podkreślić, że czas ma kluczowe znaczenie.

W wielu obszarach chorobowych koszty leczenia są wyższe, a wyniki zdrowotne gorsze, gdy choroba zostaje zdiagnozowana na późnym etapie. Jeśli uda nam się wcześniej diagnozować pacjentów, a nawet zapobiegać rozwojowi choroby, może to przyczynić się i działać na rzecz bardziej wydajnego i zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej

Myślę, że znaczenie diagnostyki w ochronie zdrowia jest wciąż niedoceniane. Na diagnostykę nadal przeznaczamy stosunkowo niewielką część środków z budżetu państwa na opiekę zdrowotną. Tymczasem to właśnie diagnostyka determinuje kierunek podejmowanych decyzji terapeutycznych i mocno wpływa na osiąganie lepszych efektów zdrowotnych.

To samo dotyczy na przykład szczepień. Wiemy, że prewencja jest tańsza niż leczenie chorób.

Tak, weźmy przykład szczepionek przeciwko HPV i screeningu w kierunku raka szyjki macicy. Dysponujemy już bardzo dobrymi danymi z różnych państw, które pokazują, że dzięki działaniom prewencyjnym można zidentyfikować przypadki zakażeń na długo przed rozwojem choroby. Natomiast leczenie kobiet z zaawansowanym rakiem jest trudniejsze, a efekty leczenia są gorsze niż w przypadku wdrożenia go na wcześniejszych etapach choroby.

Inwestowanie w profilaktykę i wczesną diagnostykę to rozsądne działanie. Przyczynia się do utrzymania zdrowego społeczeństwa, a co za tym idzie wydłużenia czasu aktywności zawodowej. Wymaga to jednak od wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia myślenia o diagnostyce ​​w opiece zdrowotnej w kategorii inwestycji w zdrowie, a nie tylko postrzegania jej jako kosztu.

Potrzebny jest szerszy dostęp do rozwiązań diagnostycznych

Jak Pan ocenia polski rynek, jeśli chodzi o dostępność do nowoczesnej diagnostyki? Jakie są tu bariery, wyzwania i potrzeby?

Ogólnie rzecz biorąc, infrastruktura diagnostyczna jest dobrze rozwinięta. Myślę jednak, że wykorzystanie diagnostyki w Polsce jest nadal stosunkowo niskie w porównaniu z wieloma sąsiednimi krajami UE.

Obiecująca jest ewolucja i przesunięcie diagnostyki z obszaru specjalistycznego do podstawowej opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że ułatwi to szybszy dostęp do diagnostyki. Biorąc pod uwagę znaczenie wczesnej i trafnej diagnozy, jest to świetny kierunek rozwoju i mam nadzieję, że będzie on kontynuowany.

W Polsce obecnie toczą się zmiany dotyczące POZ – bardzo ważnego elementu systemu. Jakiego rodzaju wsparcie dla systemu w tym obszarze oferuje Roche Diagnostics? Czy w ślad za dostępnymi narzędziami, które dostaną do dyspozycji lekarze, będą mieć też wiedzę, jak z nich korzystać?

Podobny kierunek rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej obserwowany jest w innych krajach. Jeśli rozwiązanie to pozwoli na łatwiejszy i szybszy dostęp całego społeczeństwa do opieki zdrowotnej, jest to wielki postęp.

Szerszy dostęp do rozwiązań diagnostycznych prawdopodobnie wiąże się z edukacją, która nadal jest potrzebna, aby zapewnić lekarzom komfort i pewność, że w razie potrzeby zlecą odpowiednie badanie.

Równie ważne jest, aby ludzie trafiali do lekarza pierwszego kontaktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów. Bezzwłoczne działanie jest ważne, ponieważ jest to pierwszy krok na drodze do wczesnej diagnozy, odpowiedniego leczenia i osiągania możliwie najlepszych jego efektów.

Roche chce współpracować z innymi partnerami systemu ochrony zdrowia, w tych obszarach, w których możemy przyczyniać się do jej poprawy i wyników zdrowotnych dla całego społeczeństwa.

Co dzisiaj oznacza innowacyjność w diagnostyce medycznej?

Wraz ze stałym postępem nauki i technologii będziemy świadkami dalszego rozwoju innowacyjnej diagnostyki, która pozwoli na jeszcze dokładniejsze lub bardziej szczegółowe diagnozowanie chorób lub podtypów chorób, a także dalszą automatyzację i cyfryzację.

Innym interesującym osiągnięciem jest wsparcie dla podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Łącząc różne źródła danych dotyczących opieki zdrowotnej, możemy dowiedzieć się więcej o chorobach, pacjentach i skutkach różnych interwencji. Potencjalnie pomoże to interesariuszom systemu opieki zdrowotnej w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum