Będą zmiany w reklamie wyrobów medycznych

Autor: oprac. JJ • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia29 lipca 2022 09:40

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia regulującego reklamę wyrobów medycznych. W projekcie określono między innymi dane, jakie powinna zawierać reklama, inne niż nazwa lub nazwa handlowa wyrobu.

Będą zmiany w reklamie wyrobów medycznych
MZ dookreśla przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Fot. Shutterstock
  • 28 lipca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia regulującego reklamę wyrobów medycznych
  • Wskazano, że reklama wyrobu medycznego wiadomości powinna m.in. zawierać przeciwwskazania do używania wyrobu, jeżeli dotyczą jego stosowania oraz informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu
  • Ponadto dane zawarte w reklamie wyrobu mają być przedstawione w formie audiowizualnej i wizualnej w sposób widoczny i czytelny a w formie dźwiękowej - w sposób wyraźny
  • Na zgłaszanie uwag do projektu wyznaczono termin 30 dni a nowa regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku

Od 2023 roku  zmiany w reklamie wyrobów medycznych

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia określono niezbędne dane, jakie powinna zawierać reklama, inne niż nazwa lub nazwa handlowa wyrobu medycznego oraz przewidziane zastosowanie wyrobu, a także sposób prezentowania reklamy, przy uwzględnieniu konieczności obiektywnej prezentacji wyrobu, bezpieczeństwa jego stosowania, stanu wiedzy użytkowników oraz konieczności zapewnienia niezakłóconego korzystania z usług zdrowotnych i usług farmaceutycznych.

Regulacja zawiera niezbędne dane, które zawiera reklama kierowana do publicznej wiadomości – w celu zapewnienia, aby odbiorcy otrzymali odpowiednią wiedzę na temat reklamowanego wyrobu, oraz które będą znajdować się w instrukcji i etykiecie wyrobu.

Jak wskazano w przepisach, reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości, poza danymi określonymi w § 2, zawiera informacje, że prezentowany produkt jest wyrobem medycznym, oraz ostrzeżenie o następującej treści:

  • w przypadku wyrobów dla których nie zidentyfikowano przeciwwskazań: „To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.”;
  • w przypadku wyrobów dla których zidentyfikowano przeciwwskazania: „To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.”.

Analogicznie jak w przypadku reklamy produktów leczniczych

W przepisach określono sposób prezentowania reklamy wyrobów medycznych – analogicznie do form prezentowania reklamy produktów leczniczych wraz z odpowiednim ostrzeżeniem emitowanym lub umieszczanym wraz z reklamą oraz z ograniczeniem form reklamy w aptekach i podmiotach leczniczych w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług w tych miejscach.

„W celu zapewnienia transparentności reklamy wyrobów w § 5 projektu wprowadzono obowiązek poinformowania o wszystkich otrzymanych korzyściach, zarówno materialnych i niematerialnych, w przypadku reklamy, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1–3 ustawy” - - czytamy w OSR projektu.

Na zgłaszanie uwag do projektu wyznaczono termin 30 dni a nowa regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum