23 marca ustawa o wyrobach medycznych w Senacie

Autor: oprac. MP • Źródło: Senat/Rynek Zdrowia22 marca 2022 16:24

W dniach 23-25 marca zaplanowano 39. posiedzenie Senatu X kadencji. Wśród kilkunastu punktów obrad m.in. ustawa o wyrobach medycznych oraz emerytury.

23 marca ustawa o wyrobach medycznych w Senacie
Ustawa o wyrobach medycznych na posiedzeniu Senatu Fot. Shutterstock
 • Ustawa o wyrobach medycznych czy pracownicze programy emerytalne
 • To jedne z kilkunastu punktów najbliższego posiedzenia Senatu
 • 39. posiedzenie Senatu X kadencji zaplanowano w dniach 23-25 marca

Wyroby medyczne i emerytury. 23 marca rozpocznie się posiedzenie Senatu 

W trakcie 39. posiedzenia Senatu X kadencji zaplanowanego w dniach 23-25 marca mowa będzie m.in. o ustawie o wyrobach medycznych.

- Celem ustawy jest uregulowanie kwestii, które właściwe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) pozostawiają do decyzji państw członkowskich oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków organów właściwych oraz podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w senackiej zapowiedzi.

- W ustawie w szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych - napisano.

Pracowniczy program emerytalny. 23 marca posiedzenie Senatu

Na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się także ustawą o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Ustawa ma na celu ułatwienie pracodawcom prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych, a nowelizacja dotyczy m.in.:

 • uproszczenia trybu zawierania przez pracodawców porozumień,
 • wprowadzenia korzystnych zmian dotyczących warunków uczestnictwa w programie,
 • dookreślenia niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego.

23 marca ustawa o wyrobach medycznych w Senacie 

Porządek obrad 39. posiedzenia Senatu (23-25 marca):

 • drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie;
 • ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami;
 • ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
 • ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw;
 • ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym;
 • ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne;
 • ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie;
 • ustawa o wyrobach medycznych; 
 • ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw; 
 • ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
  a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia
  funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.;
 • ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem
  Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między
  Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających
  nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku;
 • ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r.;
 • drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum