Kontrola NIK: Lekarze pracowali ciągiem po kilka dni. Rekordzista 12 dni i nocy na oddziale

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIK, Rynek Zdrowia25 marca 2022 09:36

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę oddziały anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloki operacyjne w podkarpackich szpitalach. Niestety wnioski są porażające – brakuje sprzętu medycznego, łóżek, ale przede wszystkim lekarzy. Z kolei ci, którzy pracują, dyżurują nawet kilka dni bez przerwy.

Kontrola NIK: Lekarze pracowali ciągiem po kilka dni. Rekordzista 12 dni i nocy na oddziale
Na Podkarpaciu brakuje lekarzy anestezjologów. Fot. Shutterstock
 • Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała jedną czwartą funkcjonujących w Podkarpackiem szpitali: dwa wojewódzkie w Tarnobrzegu i Przemyślu oraz sześć powiatowych: w Mielcu, Leżajsku, Przeworsku, Strzyżowie, Brzozowie i Lesku
 • Ze szczegółowych ustaleń NIK wynika, że wymaganą liczbę specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT) zatrudniano jedynie w połowie badanych placówek
 • W większości kontrolowanych szpitali nie zostały spełnione obowiązujące wymagania związane z liczbą łóżek na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
 • NIK wyraziła także zastrzeżenia dotyczące prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów – udowodniono, że w wielu przypadkach była ona prowadzona nierzetelnie
 • Na dostosowanie się do wszystkich wymaganych standardów placówki mają czas jedynie do końca 2022 roku

Niepokojące wnioski NIK po kontroli. Brakuje lekarzy

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała jedną czwartą funkcjonujących w Podkarpackiem szpitali: dwa wojewódzkie w Tarnobrzegu i Przemyślu oraz sześć powiatowych: w Mielcu, Leżajsku, Przeworsku, Strzyżowie, Brzozowie i Lesku. Okres kontroli przypadał na lata 2018-2020, jak dodała NIK epidemia COVID-19 nie miała większego wpływu na funkcjonowanie wymienionych oddziałów.

Jak wynika ze szczegółowych analiz NIK, jedynie połowa z kontrolowanych placówek zatrudniała wymaganą liczbę specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. Niestety w większości szpitali stwierdzono przypadki, gdy jeden lekarz w tym samym czasie znieczulał dwóch pacjentów lub pozostawiał chorych bez opieki na oddziale, by znieczulić pacjenta na bloku operacyjnym.

Jak wskazuje NIK, niektórzy lekarze anestezjolodzy pracowali na wymienionych oddziałach i blokach operacyjnych nawet kilka dni bez przerwy. "Rekordzistą" był lekarz zatrudniony na kontrakcie, który pracował niezmiennie przez 288 godzin (12 dób).

Inne nieprawidłowości, które odkryła NIK:

 • w sześciu na 8 skontrolowanych szpitali stwierdzono przypadki, w których jeden lekarz, w tym samym czasie znieczulał dwóch pacjentów,
 • w pięciu szpitalach lekarze anestezjolodzy zatrudnieni na OAiIT, opuszczali ten oddział, by wykonać znieczulenie na bloku operacyjnym, pozostawiając pacjentów oddziału bez opieki lekarskiej,
 • w dwóch szpitalach świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii udzielali lekarze z I stopniem specjalizacji lub lekarze w trakcie specjalizacji, a ich praca nie była nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii,
 • w jednym z kontrolowanych szpitali specjalista anestezjologii i intensywnej terapii opuszczał OAiIT, ponieważ jednocześnie pełnił dyżur także w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej tej placówki,
 • również w jednym szpitalu nadzór nad pracą lekarzy na OAiIT, którzy byli w trakcie specjalizacji, wykonywał lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii pełniąc dyżur "pod telefonem",
 • w kolejnym szpitalu stwierdzono przypadki wykonywania znieczuleń przez nieuprawnionych lekarzy (w trakcie specjalizacji, bez co najmniej dwóch lat szkolenia).

Problemy ze sprzętem medycznym i łóżkami. Źle wypełniana dokumentacja

Jak wynika z raportu NIK, w większości skontrolowanych podkarpackich szpitali nie spełniono obowiązujących wymagań dotyczących łóżek na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Tylko jedna placówka miała odpowiednią liczbę, a także rodzaj sprzętu i aparatury medycznej.

Zgodnie ze standardami w dziedzinie AiIT – jak podaje NIK – liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna stanowić, co najmniej 2 proc. ogólnej liczby łóżek w szpitalu. Według danych przedstawionych przez kontrolerów NIK wynika, że w latach 2018-2020 ów warunek został spełniony jedynie przez dwa oddziały (w szpitalu w Przeworsku i w szpitalu w Strzyżowie).

Jedynie szpital w Przemyślu miał wymagane przepisami zarówno liczbę i rodzaj sprzętu/aparatury medycznej stanowiących wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych. Izba przypomina, że na dostosowanie liczby i rodzajów wyposażenia do wymogów rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT, szpitale mają czas do 31 grudnia 2022 roku.

NIK w raporcie umieściła także zastrzeżenia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów.

- Z kontroli wynika, że w wielu przypadkach była ona prowadzona nierzetelnie. Przede wszystkim brakowało danych personalnych i podpisów lekarzy, którzy udzielali świadczeń w zakresie anestezji i intensywnej terapii – podaje NIK.

Wnioski skierowane do ministra zdrowia oraz dyrektorów szpitali

Izba na koniec raportu zamieściła wnioski skierowane do ministra resortu zdrowia oraz do dyrektorów kontrolowanych szpitali. Prosi w nich o konkretne zalecenia i doprecyzowanie niektórych przepisów.

NIK prosi ministra zdrowia o:

 • doprecyzowanie § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT, poprzez wskazanie, jakich sytuacji dotyczy komunikacja alarmowa oraz niezbędnych elementów tej procedury;
 • uzupełnienie § 14 tego rozporządzenia, poprzez wskazanie wymogu pisemnej formy oceny jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w OAiIT.

Od dyrektorów kontrolowanych placówek NIK chce zapewnienia:

 • stałej obecności lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w OAiIT, także w trakcie dyżurów nocnych, świątecznych i weekendowych, który nie może łączyć pracy w OAiIT z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu;
 • standardu organizacyjnego postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji, który wymaga, by lekarz anestezjolog w tym samym czasie znieczulał do zabiegu tylko jednego pacjenta;
 • odpowiedniej liczby łóżek w OAiIT, stanowiących co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu;
 • rzetelnego prowadzenia pełnej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji medycznej pacjentów;
 • terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu OAiIT oraz BO (bloków operacyjnych).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum