Środa, 3 września 2014 

Oferta przetargu

Nazwa:

Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Miejscowość:

Poznań

Numer ogłoszenia:

83048

Data zamieszczenia:

2010-03-24

Typ ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

ZAMAWIAJĄCY

Adres

ul. Szwajcarska 3 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie

Ogólny adres internetowy zamawiającego

www.szpital-strusia.poznan.pl

Telefon

061 8739 293, 008, 033

Fax

061 8779 517

Rodzaj zamawiajacego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Rodzaj zamówienia

dostawy

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

Zamawiany asortyment, jego ilości wymagane parametry techniczne i użytkowe, zostały opisane szczegółowo na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym, stanowiącym jego integralną część.Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na sprzęt nowy, posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt. 1.2 oraz 4.4.1 SIWZZamawiający oczekuje sprzętu wysokiej jakości, tj. niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, oraz komfort pracy personelowi medycznemu użytkującemu ten sprzęt.Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagane cechy: nie spełnienie choćby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części):

Pakiet 1- Noże okulistyczne

Pakiet 2- Błękit trypanowy

Pakiet 3- Materiały wiskoelastyczne

Pakiet 4- Kaniula do hydrodysekcji

Pakiet 5- Igły do znieczuleń pozagałkowych

Pakiet 6- Soczewki

Pakiet 7- Soczewki

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak. Części 7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach: 12

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem

Dział Zamówień Publicznych ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pok 134

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

2010-04-02 godz. 09:00
Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań; pok. 239

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ 1

NAZWA Pakiet 6 - Soczewki

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Soczewki

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110-7 - Soczewki śródoczne

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


CZĘŚĆ 2

NAZWA Pakiet 5 - Igły do znieczuleń pozagałkowych

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Igły do znieczuleń pozagałkowych

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


CZĘŚĆ 3

NAZWA Pakiet 4 - Kaniule do hydrodysekcji

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Kaniule do hydrodysekcji

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


CZĘŚĆ 4

NAZWA Pakiet 3 - Materiały wiskoelastyczne

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Materiały wiskoelastyczne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


CZĘŚĆ 5

NAZWA Pakiet 2 - Błękit trypanowy

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Błękit trypanowy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


CZĘŚĆ 6

NAZWA Pakiet 7 - Soczewki

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Soczewki

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110-7 - Soczewki śródoczne

Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12

Kryteria oceny ofert

najniższa cena.


źródło: Urząd Zamówień Publicznych

WYSZUKIWANIE PRZETARGÓW UZP

Wjewództwo:

SUBSKRYBUJ WIADOMOŚCI RYNKU ZDROWIA

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl
prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Rynek Zdrowia: polub nas na Facebooku


Rynek Zdrowia: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze


RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

NAPISZ DO NAS

POLECAMY W SERWISACH