Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia | 15-09-2014 15:01

Na nadejście Eboli technicznie jesteśmy przygotowani

Szerzenie się zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola w Afryce Zachodniej jest potężnym problemem epidemiologicznym, który może dotyczyć mieszkańców innych kontynentów. W przypadku Polski ryzyko przywleczenia wirusa wywołującego Ebolę jest niewielkie, ale jednak możliwe - mówi nam dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, pytana o praktyczne przygotowanie szpitali na wypadek tego zagrożenia.

Rynek Zdrowia: - Czy nasze szpitale są przygotowane na takich chorych ?

Iwona Paradowska-Stankiewicz: Musimy być na taką ewentualność przygotowani.


- Jak należy postąpić w przypadku podejrzenia choroby?

IPS: W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem EBOV u osoby która wróciła z Afryki Zachodniej, a więc z obszaru występowania epidemii gorączki wirusowej Ebola, sposób dalszego postępowania jest uzależniony od tego, czy u tej osoby występują objawy, czy też nie. Jeżeli występują objawy takie jak gorączka powyżej 38,6 st. Celsjusza, objawy grypopodobne oraz którykolwiek z objawów tzn.: wymioty, biegunka, czy krwawienie, konieczna jest hospitalizacja w warunkach izolacji.

Ze względu na dużą zakaźność choroby, zalecane jest by pacjent z domu zawiadomił pogotowie ratunkowe. Wówczas przeszkolony zespół oraz karetka odpowiednio wyposażona przewiezie pacjenta do szpitala chorób zakaźnych. W szpitalu w warunkach izolacji lekarze rozpoczną diagnostykę w kierunku zakażenia wirusem Ebola, malarii, gorączki denga itp. Trzeba diagnozować wielokierunkowo, gdyż zakażenie wirusem Ebola nie wyklucza zakażenia innymi patogenami typowymi dla tego rejonu świata.

W przypadku osób bez objawów klinicznych musimy ocenić, czy są to osoby narażone, czyli takie które podczas pobytu w Afryce miały kontakt z osobą chorą lub ciałem osoby zmarłej z powodu Eboli, lub chorym bądź padłym zwierzęciem np. nietoperzem owocożernym. Jeżeli tak, to należy taką osobę poddać kwarantannie, najlepiej indywidualnej. W przypadku wystąpienia u takiej osoby objawów klinicznych, należy skonsultować ją przez lekarza chorób zakaźnych, który zdecyduje o podjęciu izolacji szpitalnej. W przypadku braku objawów w okresie 21 dni - należy zakończyć kwarantannę oraz obserwację pacjenta.

Zalecamy, aby osoba, która powróciła z Afryki i nie miała kontaktu z osobą chorą lub ciałem osoby zmarłej z powodu Eboli, lub chorym bądź padłym zwierzęciem prowadziła mimo wszystko samodzielną obserwację swojego stanu zdrowia przez 21 dni. Jeśli w tym czasie pojawią się objawy, wymagane jest wezwanie pogotowia ratunkowego i konsultacja lekarza chorób zakaźnych, który zdecyduje o dalszym postępowaniu. Jeżeli natomiast nie pojawią się objawy, należy zakończyć samoobserwację.

Tak wygląda procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem EBOV. W postaci czytelnego schematu została ona rozesłana do lekarzy za pomocą poczty e-mail.

Przygotowano również inne materiały dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Ebolą np. dla dyspozytorów pogotowia ratunkowego, ogólne informacje nt. epidemiologii wirusa EBOV zawierające podstawowe informacje na temat szerzenia się wirusa, ryzyka zakażenia oraz schematy postępowania.

Wszystkie powyżej wymienione dokumenty oraz wytyczne dotyczące pobrania materiału biologicznego do badania i transportu dostępne są na stronie NIZP-PZH w zakładce Ebola oraz na stronie GIS. Polecam systematyczne odwiedzanie tych stron, gdyż powyższe dokumenty są na bieżąco aktualizowane i mogą być pomocne w podjęciu decyzji o postępowaniu z pacjentem u którego podejrzewamy zakażenie chorobą wysoce zakaźną.

- Jak powinien być przygotowany szpital, do którego taki chory powinien trafić? I ile szpitali zakaźnych w Polsce jest gotowych na przyjęcie takich chorych?

Pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem EBOV powinien trafić do szpitala chorób zakaźnych do sali izolacyjnej, zorganizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a więc złożonej z pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia higieniczno - sanitarnego oraz śluzy umywalkowo-fartuchowej znajdującej się pomiędzy salą pobytu pacjenta, a ogólną drogą komunikacyjną.

W przypadku zakażenia wirusem Ebola nie jest wymagane w izolatce podciśnienie, gdyż gorączka wirusowa Ebola nie szerzy się drogą powietrzno-kropelkową, lecz przez bezpośredni kontakt.

Osoby kontaktujące się z chorym w izolatce powinny być odpowiednio zabezpieczone przez właściwy ubiór ochrony osobistej tzn. nienasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej jednorazowego użytku z długimi rękawami, mankietami i kapturem osłaniającym włosy (lub kombinezon wielorazowego użytku z pełną osłoną na twarz jeśli zapewniona jest możliwość jego skutecznej dekontaminacji przed kolejnym użyciem), okulary/ gogle ochronne chroniące spojówkę oka przed skażeniem, maska HEPA, grube rękawice tzw. zabiegowe lub rękawiczki jednorazowe (wówczas po 2 na każdą dłoń), naciągnięte na mankiety kombinezonu, wysoka osłona na buty jednorazowego użytku (lub buty gumowe wielorazowego użytku jeśli zapewniona jest możliwość skutecznej ich dekontaminacji przed następnym użyciem).

- Podsumowując w paru zdaniach. Czy jesteśmy przygotowani na pojawienie się przypadków gorączki Ebola?

- Tak. W NIZP-PZH powstało laboratorium tzw. BSL 3, które jest przystosowane do badania próbek materiału biologicznego od pacjentów z podejrzeniem gorączki Ebola. Zespół ekspertów NIZP-PZH oraz GIS opracował „pakiet informacyjny" zawierający informacje o chorobie, metodach profilaktycznych oraz sposobach postępowania w przypadku podejrzenia gorączki Ebola.

Pakiet informacyjny został przekazany lekarzom pracującym w poradniach, szpitalach, pielęgniarkom, dyspozytorom. Ponadto jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Tak więc pod względem technicznym, mam na myśli wiedzę o gorączce Ebola oraz sposobie postępowania, sądzę, że jesteśmy uświadomieni, przygotowani, ale czy także w sferze psychicznej - nie jestem pewna.

Innym ważnym zagadnieniem jest skoordynowanie wszelkich koniecznych działań przez odpowiednich urzędników.