PAP/Rynek Zdrowia | 26-09-2016 10:41

Zieleń miejska pozwala zaoszczędzić na leczeniu

Dzięki sprzyjającym aktywności fizycznej terenom zielonym ponoszone przez Wielką Brytanię wydatki na publiczną służbę zdrowia są mniejsze o 2,2 miliarda funtów rocznie - informuje pismo "Preventative Medicine".

Parki na terenie miast mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne oraz samopoczucie mieszkańców. Fot. Marcin Polak/Flickr.com (CC BY 2.0)

Oszczędności związane są z korzystnym dla zdrowia ruchem na świeżym powietrzu. Jak obliczył Mathew White z University of Exeter oraz jego zespół, ponad osiem milionów ludzi co tydzień maszeruje, biega lub jeździ na rowerze na świeżym powietrzu (np. w parkach) co najmniej przez 30 minut dziennie.

Wpływ tych ćwiczeń przeliczono następnie na liczbę lat życia skorygowaną jego jakością (QALY), co pozwoliło ocenić korzyści finansowe dla systemu ochrony zdrowia - 2,2 miliarda funtów rocznie.

Dr White podkreśla, że niewiele dotychczas było badań dotyczących finansowej oceny korzyści dla społeczeństw, wynikających z ćwiczeń na wolnym powietrzu. Jak zastrzega, ćwiczenia w parkach to nie jedyna zdrowa forma aktywności, jednak na przykład osoby otyłe mogą się czuć mniej skrępowane, spacerując po parku niż ćwicząc na siłowni.

Zaobserwował przy tym pewien trend - osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym chętniej ćwiczyły na świeżym powietrzu niż osoby o niższym statusie, choć jeśli już się na to zdecydowały, aktywność w obu grupach była podobna. Nie bez znaczenia jest niski koszt takich ćwiczeń.

Autorzy mają nadzieję, że wyniki ich analiz zachęcą Brytyjczyków do częstszego korzystania z parków, co pozwoli odwrócić niepokojący trend - rosnącą otyłość i związane z nią ogromne koszty zdrowotne (a co za tym idzie - finansowe).

Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że parki na terenie miast mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne oraz samopoczucie mieszkańców - zmniejszają na przykład zagrożenie depresją i lękiem, redukują stres - przy czym efekt ten jest trwalszy niż w przypadku szczęśliwych zdarzeń w rodzaju wygranej na loterii czy awansu w pracy.

Poza tym tereny zielone są miejscem spotkań okolicznych mieszkańców, schładzają otoczenie, a drzewa wytwarzają korzystny dla zdrowia mikroklimat i tłumią hałas. Nieruchomości wokół parków zyskują na wartości - m.in. dlatego w Nowym Jorku powstał Central Park.