MZ/Rynek Zdrowia | 13-05-2011 16:00

Wiadomo kto skontroluje jakość w diagnostyce białaczki u dzieci

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę placówek, które w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zajmą się "Kontynuacją programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011".

Jak informuje resort zdrowia w ramach zadania "Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011" realizatorzy programu będą dokonywali oceny monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej, oceny wyników leczenia dzieci z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej oraz zajmą się ustaleniem standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi do wdrożenia w Europie.

Łączna kwota na realizację zadania, rozdysponowana przez ministerstwo na rok  2011 to 1,02 mln zł.

W związku z faktem, że prowadzenie bazy danych oraz centralna weryfikacja wyników odbywa się w sposób ciągły od 1 stycznia 2011 r., umowy na realizację tych zadań będą podpisywane z realizatorami programu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Lista wybranych przez resort zdrowia placówek znajduje się na ministerialnej stronie internetowej.

Więcej: www.mz.gov.pl